Skip to main content

Satset norsk – fikk toppjobb

JOBBER: Spanske Nurio Tavera jobber i Aker Solutions etter å ha tatt norskopplæring for akademikere ved voksenopplæringssenteret i Bærum.

Nuria Tavera (29) fra Spania lærte seg norsk i ekspressfart. Da sto arbeidsplassene i kø.

– Jeg sendte ut e-post og CV-er nesten daglig. Ingen ville ha meg, og knapt noen tok bryet med å svare, sier Nuria Tavera fra Spania. Hun er kjemisk ingeniør og kom fra Spania til Norge som Erasmus-student i 2009. Senere fullførte hun en mastergrad i logistikk i Spania og begynte på en doktorgrad ved NTNU i Trondheim.

Fikk ikke napp

Etter flere mislykkede forsøk på å skaffe seg jobb i Norge, dro hun videre til Kina, hvor hun hadde fått praksisplass.

– Mange bedrifter viser liten vilje til å ta inn personer med utenlandsk bakgrunn. Snakker du ikke perfekt norsk, risikerer man å bli avvist som dum, sier Aud Blaker.

Hun er avdelingsleder ved arbeid og praksis i Bærum og tok imot Tavera da hun kom tilbake til Norge fra Kina i 2014.

Ifølge nye tall utgitt av SSB i vår, er andelen sysselsatte innvandrere med lang høyere utdanning langt lavere enn andelen norskfødte med samme utdanning.

LES MER:

Høyeste ledighet på 11 år

Tror ikke ledigheten stopper 

– Positiv utvikling

Likevel er utviklingen positiv, mener Blaker. Blant elevene i kommunens forrige runde med norskopplæring for akademikere er opp mot 90 prosent i full jobb – noen på midlertidige kontrakter, andre som fast ansatte.

– Det er en vei å gå, men det er blitt bedre. Det er nok flere innvandrere i jobb i dag, enn bare for noen få år siden, sier Blaker.

– Målet er at deltagerne våre når et norsknivå tilsvarende det man trenger på norske universitet i løpet av tre semester. I tillegg skal elevene våre få relevant arbeidserfaring, sier Blaker.

Kvalifisert arbeidskraft skal med andre ord inn i kvalifiserte jobber. Det har voksenopplæringen lyktes med, mener Blaker.

– Dette er personer som er nær arbeidslivet. Da handler alt om å få en fot innenfor, og det er vanskelig når du ikke kjenner til det norske markedet og den norske arbeidskulturen, sier Thuy Pham, som er lærer ved voksenopplæringen i Bærum kommune.

Hun fikk Tavera inn som elev i august 2014 etter at den spanske kvinnen hadde kommet tilbake til Norge. Siden har Tavera jobbet hos Aker Solutions på Fornebu.

– Vi jobber hardt for å skaffe alle som kommer til oss gode praksisplasser, og i ettertid holder jeg meg oppdatert på hvordan det går med dem. Jeg ble veldig glad da jeg fikk høre at Nuria hadde fått jobb i Aker Solutions, sier Pham.

LES OGSÅ:

100 søknader og ikke et eneste intervju

Får hele tiden beskjed om at han er overkvalifisert

– En drømmejobb

Der kom hun først inn gjennom praksisplassen hun ble tilbudt av Voksenopplæringen. Nå har hun jobbet der i over et halvt år.

– Jeg føler meg veldig heldig. Jeg fikk tilbud om 40 prosent deltidsjobb etter praksisperioden, og nå går jeg inn på heltid i de neste tre månedene, sier Tavera, som jobber med innkjøp i Fornebu-bedriften.

Der trives Tavera, som dro fra et trangt arbeidsmarked i Spania til et land hvor hun føler hun arbeider langt mer likestilt.

– Det er så mye enklere å få et godt forhold til sjefer og medarbeidere her i Norge. Strukturen er langt flatere, og arbeidsdagen er mer effektiv, sier hun.

– Målet er å lære og få erfaring, men det hadde vært helt fantastisk om jeg hadde fått fast jobb her, avslutter hun.

Les flere artikler