Naboer, ved hjelp av innleid hjelp, hadde felt noen trær i en hage i Solhaugveien i Sandvika fredag. Det likte eieren av hagen svært lite, og ringte dermed politiet for å få hjelp til å stoppet hugsten.
Noe politiet var behjelpelige med.
Etter det Budstikka erfarer, har det i lengre tid vært en større diskusjon i nabolaget om hagen og trærne i hagen.

Ifølge politiet på stedet, ble det ikke levert inn noen anmeldelse.