I mer enn 30 år var Høva aktiv i politikkens tjeneste. Som blant annet varaordfører i Bærum, medlem av samferdselsstyret i Akershus, gruppeleder i Bærum Frp, fylkestingsrepresentant og vararepresentant til Stortinget.
– Jeg hadde gleden av å være med Høva i svært mange år. Han var varaordfører i flere år mens jeg var ordfører. Det som karakteriserte ham, var hans vesen som gentleman. Han var gentleman i all sin fremferd. Han var behagelig å samarbeide med og fikk også politiske resultater, sier Bærums ordfører Odd Reinsfelt.

Kulturhusets far

Som leder av kulturhuskomiteen ble Høva en stund omtalt som kulturhusets far. Imidlertid var det andre saker som sto Høva nærmere hjertet. I et intervju i 2006 oppsummerte Høva selv at nei til bompenger, mer omsorgslønn, konkurranseutsetting av skoler, privatisering av kollektivtrafikken og opprusting av psykiatrien var hans hjertesaker.
Høva ga seg som lokalpolitiker i 2007. Men hans sterke politiske og sosiale engasjement levde likevel videre, blant annet i hans verv som nestleder av klagenemnda.

Aktiv i spaltene

Under valgkampen i 2007 sto Høva aktivt på for å skaffe Frp flere stemmer ved å stå på stand i Sandvika. Høva fortsatte med å skrive leserinnlegg og var fra tid til annen å observere som tilhører i kommunestyresalen i Bærum.

Helge Høva bodde på Kjørbokollen i Sandvika.