Forleden kom det en slik sak i Asker og Bærum tingrett.

Politiet på sin side ønsket at den 35 år gamle kvinnen skulle dømmes til fem måneders ubetinget fengsel.

Skulle poste pakke

Dette fordi hun hadde kjørt amfetaminruset på en stjålet moped som også hadde stjålne skilt.

Kvinnen var på vei til Sandvika for å poste en pakke da hun ble stanset av politiet.

Hun hadde heller ikke gyldig mopedførerkort, og hun måtte svare for bruk av amfetamin og for å ha hatt halvannet gram av det forbudte stoffet.

I tillegg til dette hadde hun en usonet, betinget dom fra 2013 å slite med.

LES OGSÅ: Tatt på fersken - tre år i fengsel

Innlagt på behandling

Kanskje var årsaken til tingrettsdommer Cecilie Walnums bestrebelser på å holde den voksne kvinnen ute av fengselet, at hun nå hadde gjennomført de første seks av 17 uker på en behandlingsinstitusjon for å gjøre noe med sin hang til narkotika.

De seks første ukene hadde vært fine, og 35-åringen ville gjerne fortsette institusjonsoppholdet uten avbrudd.

I retten tilsto hun på alle punkter.

LES OGSÅ: Høyesterett ga strengere straff

– Særskilt dom

Det første grepet dommeren gjorde var å avvise en fellesstraff med den tidligere dommen.

Den første dommen handlet i hovedsak om narkotika, mens denne handlet mest om vinningskriminalitet.

Dette selv om begge saker hadde disse to elementene i seg, dog i ulik vekting.

– Sett hen til at hun nå dømmes for kriminalitet av en annen art, og at det er over fem år siden forholdene i den forrige dommen ble begått, finner retten at det bør avsies en særskilt dom for forholdene, skriver Walnum.

Ikke veldig ruset

Ruskjøringen skjedde i en amfetaminrus som tilsvarer 0,5 i promille. Da er det normalt å få betinget fengsel.

– Vinningskriminaliteten alene tilsier også en betinget reaksjon, heter det i dommen.

– Når det gjelder bruk av forfalskede kjennemerker, er retten enig med påtalemyndigheten i at dette er alvorlig, idet det vanskeliggjør kontrollen av kjøretøy, og tilsier i utgangspunktet en ubetinget fengselsstraff, skriver Walnum.

Så var det tilståelse

Men også her fant dommeren argumentasjon bort fra fengselet.

– I formildende retning må det legges vekt på at siktedes uforbeholdne tilståelse. Retten finner også at hun er i en rehabiliteringssituasjon. Retten har vurdert samfunnsstraff, men dette fremstår som lite hensiktsmessig siden hun bor på en institusjon.

– Retten har derfor etter en samlet vurdering funnet at straffen blir å fastsette til 90 dagers fengsel som gjøres betinget med en prøvetid på to år.

Siden hun ikke har inntekter ble boten satt til 5.000 kroner, halvparten av minstenormen for ruskjøring.

Kvinnen vedtok dommen på stedet.