Skip to main content

Sandvika-naboer kapret tidenes samferdselsjobb

SIGNATURER OG KAKE: Øyvind Mork (foran fra venstre), administrerende direktør i Asplan Viak, Trond Hagen, daglig leder i Dr.ing. A. Aas-Jakobsen, jernbanedirektør Elisabeth Enger og Per Kristian Jacobsen, konsernsjef i Norconsult. Bak står prosjektdirektør for fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16, Jernbaneverkets Morten Klokkersveen (t.v.), og oppdragsleder Lars-Petter Nesvåg fra Norconsult.

Norconsult og Asplan Viak har sikret seg tidenes største rådgivningskontrakt innen samferdsel. Nå venter Ringeriksbanen og siste etappe av ny E16 til Hønefoss.

Rådgivningsarbeidet for gigantprosjektet Ringeriksbanen og siste parsell av ny E16 fra Skaret til Hønefoss, starter nå på Kjørbo i Sandvika.

Dette er klart etter at Norconsult og Asplan-Viak, begge med hovedkontor i Sandvika, sammen med Dr.ing. A. Aas-Jacobsen i Oslo, kapret prestisjekontrakten med å utarbeide grunnlag for reguleringsplan, inkludert konsekvensutredning og teknisk detaljplan, for storutbyggingen med en samlet kostnad på om lag 26 milliarder.

LES OGSÅ: Penger til Ringeriksbane og E16 i statsbudsjettet

I gang på Kjørbo allerede

Avtalen med Jernbaneverket (JBV) og Statens vegvesen ble undertegnet onsdag ettermiddag. Rådgivningsjobben omfatter i utgangspunktet detalj- og reguleringsplan, men omfanget kan øke gjennom diverse opsjoner på forlengelse frem mot 2024. Størrelsen på kontrakten er foreløpig ikke kjent.

Samarbeidspartnerne er allerede i gang med å etablere et felles prosjektkontor i Norconsults lokaler på Kjørbo.

– Vi starter der, men vil flytte prosjektkontoret opp til hovedkontoret vårt i Vestfjordgaten når det blir ledig plass i løpet av høsten. Våre oppdragsgivere har lagt opp til en stram tidsplan med ambisjon om byggestart i 2019 og åpning i 2024, forteller Norconsults konsernsjef Per Kristian Jacobsen.

LES OGSÅ: – E16 og Ringeriksbanen gir ingen E18-utsettelse

– Kan bli et av våre største prosjekter noen gang

Hoveddelen av jobben skal gjennomføres på 14 måneder.

– Her er det bare tiden og veien. Vi vil bemanne opp prosjektet til 150–200 personer på topp allerede i november, forteller Norconsult-sjefen.

Video: Slik kan Ringeriksbanen bli:

 

Sandvika-konsernet er Norges største rådgivende ingeniørselskap med om lag 3.000 ansatte og nær 4 milliarder i omsetning. Selskapet håper å kunne hente ut mellom 80–100 millioner av dette samferdselsoppdraget årlig i tre-fire år.

– Dette blir nok det største prosjektet vårt i 2017, og samlet sett kan det bli et av våre aller største noen gang, sier Jacobsen.

LES OGSÅ: Ringeriksbane med lokale konsekvenser

– Landets største

Asplan Viak på Kjørbo er et av landets største rådgivende ingeniør- og arkitektfirmaer med en drøy milliard i omsetning. Selskapet håper at kontrakten kan gi mellom 30–50 millioner årlig i tre-fire år.

– Å få utnyttet vår unike plankompetanse gjennom å forme det som er landets største rådgivningskontrakt innen samferdsel, gjør oss stolte og glade. Sammen med Norconsult og Aas-Jakobsen skal vi utvikle de beste løsningene for en bærekraftig regionsutvikling, sier administrerende direktør Øyvind Mork.

 

SUNDVOLLEN: Nærmest krysser Ringeriksbanen Kroksund. Hotell og annen bebyggelse på Sundvollen sees bak t.v. Krokkleiva bak t.h.

40 km jernbane – 24 km motorvei

Det er et gigantprosjekt de tre ingeniørselskapene nå skal berede grunnen for:

Oppdraget omfatter om lag 40 kilometer jernbane og 25 kilometer motorvei, inkludert strekningen Skaret-Høgkastet. Vei og jernbane har felles trasé på store deler av strekningen.

Prosjektet inkluderer en lang jernbanetunnel på strekningen Jong-Sundvollen, med stasjoner på Sundvollen og Hønefoss.

– Sammen utgjør vi et svært godt lag

Det er ikke første gang store rådgivningsselskaper i Norge samarbeider om store kontrakter:

– Vi har lang og god erfaring innen vei og jernbane, og med det å samarbeide med Aas-Jakobsen og Asplan Viak på store samferdselsoppdrag. Sammen utgjør vi et svært godt lag når det gjelder kompetanse og kapasitet, og vi gleder oss til å løse dette viktige samfunnsoppdraget, sier Jacobsen.

Han understreker at store oppdrag som dette er spesielt gunstig for selskapenes kompetanseutvikling.

– Det er veldig bra for utviklingen av selskapet og kompetansen med slike arbeider som strekker seg over lang tid. Det gjør kapasiteten vår ganske elastisk, med god forutsigbarhet i forhold til de oppgavene kunden ønsker at vi skal utføre, sier Norconsult-sjefen.

Les flere artikler