En motvillig samferdselsminister understreker at såkalte beredskapstakster er noe Oslo kommune og Akershus fylkeskommune selv har bedt om.

– Vi jobber alle for bedre luftkvalitet, men politikerne i Oslo og Akershus bør tenke seg nøye om før de griper til dette nye verktøyet, sier Ketil Solvik-Olsen (Frp) til NRK.

LES OGSÅ: 1 av 20 biler er borte etter bompris-økning

Han godkjente onsdag forskriften som gjør at dieselbiler i rushtiden må ut med 177 kroner i bomringen når konsentrasjonen av helsefarlig NO i Oslo-lufta overskrider et visst nivå.

– Det finnes et mangfold av virkemidler som bidrar til bedre luftkvalitet og som ikke straffer innbyggerne økonomisk for å reise på jobb, hente barn i barnehagen og handle, understreker Solvik-Olsen i en pressemelding.

– Bedre renhold av veier

– Blant positive virkemidler er bedre renhold av veiene slik at svevestøvet blir redusert. Lokalt kan man stille miljøkrav ved kjøp av busser og andre kjøretøy, sier samferdselsministeren i pressemeldingen.

LES OGSÅ: Skrur bomprisene opp til 177 kroner på de verste dagene

Inntektene fra takstøkningen skal dekke Akershus og Oslos tiltak for å få ned biltrafikken, som gratis kollektivtransport i perioden takstene gjelder. Inntekter, som ikke blir benyttet til slike tiltak, skal fordeles i samsvar med Oslopakke 3-avtalen.

Oslo kommune og Akershus fylkeskommune får myndighet til å ta i bruk bompengetakster som er tre ganger så høye som de ordinære takstene i Oslo. Det er et vilkår at grenseverdiene etter forurensningsforskriften § 7-6 er overskredet eller at det er fare for en slik overskriding.

– Bedret luftkvalitet

Luftkvaliteten i Norge har de siste årene bedret seg betraktelig. Likevel har flere norske byer overskridelser av forurensningsforskriftens grenseverdier og de nasjonale mål.

- Det skal være godt å bo i og bruke storbyene våre. Det gjenspeiles i en kraftig satsing på jernbane og kollektivløsninger under dagens regjering. Dårlig luftkvalitet, støy og kø er problemer vi må og skal løse. Men virkemidler som fører til kraftig økte kostnader eller ulemper for næringslivet og folk flest bør ikke være førstevalget hver gang problemer skal løses. Kollektivtransport er ikke alltid et alternativ for alle, sier Solvik-Olsen.

Dette er de nye prisene:

Utenom rush:

  • Bensin/ladbar hybrid: 132 kroner
  • Diesel: 147 kroner

I rush:

  • Bensin/ladbar hybrid: 162 kroner
  • Diesel: 177 kroner
  •