27. januar neste år endrer kollektivselskapet Ruter bussprisene i Asker og Bærum. Prisene øker med 2,8 prosent, men for noen blir det gratis og billigere.

Nedre og øvre aldersgrense endres for barn og ungdom. Barn under 6 år vil reise gratis, mens ungdom under 18 år vil reise med barnebillett.

Billettinntektene utgjør halvparten av Ruters samlede inntekter, og går i sin helhet tilbake til utviklingen av kollektivtilbudet i Oslo og Akershus.

LES OGSÅ: Snart vil hydrogenbusser rulle rundt i Bærum 

Tilbudet skal utvikles

– Billettinntektene er viktige for at vi fortsatt skal utvikle tilbudet, og derfor justerer vi prisene våre i tråd med kostnadsutviklingen i samfunnet for øvrig. Vi har også fått tilskudd fra Oslo kommune og Akershus fylkeskommune for å øke tilbudet i 2018, og vil øke dette enda mer i 2019 slik at kundene våre får et enda bedre kollektivtilbud, sier administrerende direktør i Ruter, Bernt Reitan Jenssen i en pressemelding.

Ruters eiere, Oslo Kommune og Akershus ønsker å satse på barn og ungdom, og utvider derfor rabattene for disse gruppene.

LES OGSÅ: Siktet for bussvold mandag – tatt på ny tirsdag

Billigere for barnefamilier

– Gratis kollektivreiser frem til skolealder og halv pris frem til du er 18 år, er en gladnyhet for foreldre og ungdommer. Her reduserer vi kostnadene for barnefamilier. Ungdom er ofte mer avhengig av kollektivtransport enn de voksne. Det er derfor ekstra viktig å sørge for at ungdommene har et godt og rimelig tilbud. Endringen betyr også at flere barn reiser gratis når de er på tur med barnehagen, sier byråd for miljø- og samferdsel Lan Marie Berg.

LES OGSÅ: Ruter blir slått sammen med Brakar og Økt

Mer sykkel og gange

– Det er et mål at veksten i persontrafikken skal tas med sykkel, gange og kollektivtrafikk. For å nå dette målet, bør barn og ungdom tidlig oppleve bruk av kollektivtransport som et naturlig valg, og noe de tar med seg inn i voksenlivet. Reduserte billettpriser for barn og unge er et virkemiddel for å oppnå dette, sier fylkesordfører Anette Solli.

Billettprisene økes generelt i tråd med fastsatt prisvekst på kommunaltjenesteyting på 2,8 prosent.