Bygger ny skole til 247 mill. kroner på Rykkinn

Av
Artikkelen er over 7 år gammel

Bærums-politikerne ga tirsdag signal om at Rykkinn skole avdeling Berger skal rives og erstattes av et flunkende nytt skolebygg. Prislapp: 247 mill.

DEL

Kommunestyrets sektorutvalg barn og unge vedtok enstemmig å be rådmannen arbeide videre med alternativet som innebærer at skolebygget rives. Rykkinn skole, avdeling Gommerud skal rustes opp.

Del på Facebook

Denne løsningen var ett av tre alternativer politikerne diskuterte rundt fremtidig skolebygg.

Ifølge rådmannen vil dette gi kommunen et nytt og areal- og energieffektivt skoleanlegg som tilfredsstiller gjeldende forskrifter og tekniske krav, samt de krav kommunen setter til fysiske rammer for god pedagogisk funksjonalitet.

Kostnadene ved å rive og bygge nytt anslås til 247 millioner kroner.

logo Les mer om Berger skole | Belset skole

Ikke godkjent

Rykkinn skole avdeling Berger er per i dag ikke godkjent etter lov om miljørettet helsevern og har et stort behov for generell oppgradering. Bærum kommune Eiendom fikk utarbeidet en mulighetsstudie for skolen. Der så man nærmere på tre alternativer:

1. Gjennomføring av tiltak på eksisterende skolebygg som medfører at skolen fortsetter som 1–5 skole, men kan godkjennes i henhold til forskrift om miljørettet helsevern.
Rådmannen beskriver i saksfremlegget dette alternativet som «en kortsiktig løsning som kun medfører at skolen oppgraderer ventilasjonsanlegget for å tilfredsstille forskrift om miljørettet helsevern. Skolen vil fortsatt være i strid med gjeldende forskrifter og med Bærum kommunes energi og klimaplan».

2. Rehabilitering av eksisterende bygningsmasse, samt tilbygg til eksisterende skole for å utvikle hele anlegget til fullverdig treparallell 1–7 skole.
En slik løsning vil tilfredsstille gjeldende forskrifter og krav til universell utforming. «Den eksisterende skolen gir derimot fortsatt uheldige bindinger både i snitt, plan og tekniske løsninger som gjør at skolen gjennom alternativ 2 ikke vil tilfredsstille kommunens krav til et moderne skoleanlegg», skriver rådmannen.

3. Riving av eksisterende skolebygg ved avdeling Berger og oppføring av nybygg på samme tomt for fullverdig treparallell 1–7 skole.

Belset skole beholdes

Utvalget imøtekom ikke rådmannens ønske om en mulig frigjøring av tomteområde ved Belset skole til sykehjem eller boliger med service.

I stedet vedtok de enstemmig at Belset skole beholdes. Politikerne mente det ville være et galt signal å legge ned en skole, selv om kapasiteten på elevplasser i området vil være romslig i årene fremover.

Hva mener du? Si din mening!

Artikkeltags