Skip to main content

Ruter-refs: Vraket lokal biogass – vil heller importere biodiesel

GRØNNE: Venstres Eirik T. Bøe (t.v.) og Njål Vikdal jobber for bruk av biogass som drivstoff til blant annet bussene.

Fylkesrådmannen skal vurdere Ruters manglende oppfølging av fylkestingets vedtak om å velge biogass som drivstoff for buss. – Biogass er for dyrt, kvitterer Ruters styreleder.

– Det kan ikke være slik at fylkestingets vedtak om hvordan man velger å utforme fylkets samferdselspolitikk nulles ut av styret i et aksjeselskap som fylkeskommunen eier, sa fylkesordfører Anette Solli (H) i fylkestinget mandag.

– Jeg ber derfor fylkesrådmannen vurdere om det finnes mer hensiktsmessige måter å organisere utviklingsarbeidet i samferdselspolitikken på. Jeg tar med meg fylkestingets føringer i min dialog med Ruter, og vil understreke viktigheten av at selskapet styrer sin virksomhet innenfor de rammene fylkestinget har satt, la hun til.

Uttalelsene kom som svar på spørsmål fra Venstres Eirik T. Bøe om hva som er Ruters rolle i å nå fylkeskommunens målsettinger i klima- og miljøpolitikken.

LES OGSÅ:Neste sommer kan busser og lastebiler få biogass fra dette anlegget i Asker

Nei til biogass – igjen

Bakgrunnen er at Akershus fylkesting før jul fattet et vedtak som på mange måter pålegger Ruter å velge lokalt produsert biogass fremfor utenlandsk biodiesel (HVO), i de tilfellene hvor el og hydrogen ikke er konkurransedyktig eller tilgjengelig. Renseanlegget Veas er i full gang med å bygge en stor biogassfabrikk på anlegget sitt på Bjerkås, med planlagt produksjonsstart i løpet av første kvartal neste år.

Likevel valgte Ruter HVO-diesel foran biogass, da selskapet nylig tildelte kontraktene for busskjøring i Asker og Bærum fra 2020. Det samme skjedde da anbudene for busskjøring på Romerike ble bestemt i fjor. Fra i sommer vil 250 busser der kjøre på biodiesel importert fra utlandet – i stedet for lokalprodusert biogass fra Esvald i Nes.

LES OGSÅ:Snart klart for nye busskontrakter

– Oppfyller ikke fylkestingets styringssignaler

Nå har Eirik T. Bøe sett seg lei på det han opplever som Ruters manglende oppfølging av fylkespolitikernes vedtak:

– Tilbudene som vant anbudet her i Vest-området oppfyller ikke styringssignaler fylkestinget har vedtatt om at biogass skal velges før VHO-diesel. Produksjon av biogass er sirkulær økonomi som fører til betydelig utslippskutt, ikke bare i kollektivsektoren men også i avfalls- og landbrukssektoren, og er derfor betydelig mer bærekraftig og klimavennlig enn HVO-diesel, sier Bøe.

Han minner om at det er varslet i et nytt fornybardirektiv fra EU at livsløpsanalyser skal legges til grunn i valg av drivstoff fra 2022. Slike analyser fra blant annet Danmark skal vise at produksjon av biogass er i en særstilling med i sum negative utslipp. Det fanger mer CO2, spesielt metan, enn det slipper ut.

– Vi ville forvente at Ruter har tatt med disse problemstillingene i de vurderinger som er gjort. Dette er endringer innenfor Ruters ansvarsområde som vi må forvente at et kompetent styre har kjennskap til, mener Bøe.

Fylkesordfører Solli: – Jeg forventer at Ruter følger opp politiske vedtak

Fylkesordfører Anette Solli uttrykte generell tillit til Ruter i arbeidet med å nå målet om at all ordinær busstrafikk i Bærum og Nordre Aker skal være utslippsfri fra 2015 – og i hele Vest-området, inkludert Asker, i 2028. Hun understreket også at Ruter er et aksjeselskap med et styre som har et selvstendig ansvar, og at fylkestinget har valgt å holde armlengdes avstand i forhold til dette.

– Men jeg forventer at Ruter følger opp politiske vedtak, sa Solli.

– Det er problematisk at Ruters styre ikke legger tilstrekkelig alvor i å følge opp vår politikk. Jeg er derfor glad for at fylkesordføreren følger opp denne saken, kvitterte Eirik T. Bøe.

Styreleder Grytten: – Biogass mye dyrere enn biodiesel

Styrelederen i Ruter, Sigurd Grytten, forteller at biogass ikke nådde opp i Vest-anbudet fordi det var mye dyrere enn biodiesel (HVO):

– Ruter har i dette anbudet forsøkt å legge til rette slik at lokalt produsert biogass skulle være et reelt alternativ for operatørene. Til tross for at Ruter har benyttet Difis prinsipper for evaluering av miljøegenskaper til bussmateriell og drivstoff, der biogass har et bedre utgangspunkt enn HVO, og befaring for operatørene på Veas-anlegget, så var kun seks av 27 tilbud med biogassbusser. Tilbudene som til slutt vant er med HVO og elektrisitet, der stadig flere elbusser fases inn i løpet av kontraktsperioden, forteller Gryten.

– Betyr det at biogass er utelukket som drivstoff for busser i Oslo og Viken?

– Nei, det er fullt mulig for våre eiere å satse spesielt på én spesiell type teknologi eller energibærer som del av en større satsning. Men dette må da spesifiseres i driftsavtaler og finansieres særskilt. Vi kan ikke ta slikt over ordinær drift. Det vil gå ut over kollektivtilbudet, som da vil bli kostbart. Vest-anbudet, slik det nå er gjennomført, vil gi et godt tilbud til passasjerene.

– Og dette blir ditt hovedbudskap til fylkesrådmannen?

– Ja, og jeg imøteser veldig gjerne den dialogen, forsikrer Sigurd Grytten.

Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.