Etter års forsinkelser vedtok kommunestyret i oktober i fjor enda en gang å bygge treningsboliger for tidligere rusmisbrukere i Skustadgata etter flere omkamper.

Men naboene ga seg ikke og benyttet siste anledning til å klage. Derrmed måtte saken igjen gå til avgjørelse hos Fylkesmannen.

Siste hinder forsert

– Nå er siste hinder over, og enda et boligsosialt prosjekt kommer på plass i Asker, påpeker rådmann Lars Bjerke etter at Fylkesmannen nå har avvist klagenepunktene.

Han opplyser at kommunen har jobbet parallelt med saksbehandlingen hos Fylkesmannen, noe som innebærer at nybygget med seks boenheter og en baseleilighet vil være innflyttingsklart allerede på nyåret 2017.

De tre gamle kommunale boligene på tomten skal rives og de nye boligene leveres som mondubygg.

Prisen for prosjektet er 18,5 millioner  og støttes av Husbanken med snaue to millioner.

Klaget på eik og trafikk

Nabolaget klaget i siste omgang på fjerning av en eik, forskjellsbehandling ved at andre grunneiere har fått avslag på byggesøknader og uriktige tall på trafikkberegning i den smale Skustadgata.

Fylkesmannen finner denne gangen ikke grunnlag for å overprøve kommunestyrets vedtak.

I fjor vår underkjente Fylkesmannen kommunens vedtak på grunn av at kommunens trafikkvurderinger ikke var gode nok.

En liten trafikkøkning avvises ikke av Fylkesmannen, men påpeker at den blir minimal og at samfunnsnytten med boligene veier tyngre enn en liten økning i trafikken.

Det var i mai i 2013 nabolaget begynte kampen mot boligene som skal være treningsboliger for tidligere rusmisbrukere. Det ble underskriftsaksjon etter vedtak om bygging, slik at Asker ble tvunget til å foreta ny behandling og naboene har brukt alle muligheter til å klage saken videre til Fylkesmannen som altså nå endelig har vedtatt at asker kommunes vedtak i saken er gyldig.