Skip to main content

Røkke suverent rikest

RIKEST: Kjell Inge Røkke.

Ingen slår den nå 60-årige Kjell Inge Røkke fra Konglungen som suverent rikest i Asker og Bærum.

Røkke står øverst på pallen på den lokale formuestoppen med en skattelignet formue på 20,6 milliiarder kroner i 2017. 

Han har dermed nær doblet sin formue fra forrige år.

Store verdier

Det aller meste av Røkkes verdier er knyttet til det børsnoterte Aker-konsernet på Fornebu.

Nest rikest

Nest rikest i Asker  og Bærum er Ivar Tollefsen fra Sandvika med en formue på  2,1 milliarder, mot 1,9 milliarder i 2016.

Tollefsen har skapt sin formue ved å kjøpe opp bygårder, og drive utleievirksomhet. Hans verdier ligger i selskapet Heimstaden.

 

Les flere artikler