– Dette er ikke Bærums holdning

SENDTE EPOSTEN: Kommunikasjonssjef Lisa Bang i Bærum kommune skulle sende en epost internt, det gikk feil.

SENDTE EPOSTEN: Kommunikasjonssjef Lisa Bang i Bærum kommune skulle sende en epost internt, det gikk feil. Foto:

Kommunikasjonssjefen i Bærum kommune legger seg flat og beklager feilsendingen av eposten.

DEL

– Jeg beklager feilsendt epost fra meg på det sterkeste. Anskaffelser håndteres av kommunens Anskaffelsesenhet sammen de aktuelle fagavdelinger. Jeg har ingen kompetanse, rolle eller myndighet over kommunens anskaffelsesprosesser, sier kommunikasjonssjef i Bærum kommune Lisa Bang.

– Er det en generell holdning i Bærum kommune at anbud og deltagelse i konkurranser avvises som «ikke kompetent» uten reell behandling?

– Det er overhodet ikke en generell holdning i Bærum kommune, sier Bang.

LES OGSÅ: Epost-tabbe i søppelspill

– Dette er ikke lovstridig

– Det hevdes at fremgangsmåten til kommunen er lovstridig, hva tenker dere om det?

– Nei det er ikke lovstridig, vi mener den foreliggende risikoen for stans i avfallsinnsamlingen hos Bærums innbyggere gjør at vilkårene for å gjennomføre konkurranse med forhandling uten forutgående kunngjøring er til stede, sier avdelingsleder Haakon Braathu i forurensing og renovasjonsetaten.

Kommunen har vurdert det slik at tre tilbydere er tilstrekkelig til å sikre reell konkurranse. Beslutning om antall tilbydere er tatt etter en avveining av hensynet til tilstrekkelig konkurranse og hensynet til den tiden kommunen har til rådighet.

– De leverandørene som er invitert med i konkurransen deltok i forrige renovasjonskonkurranse Bærum kommune utlyste for om lag ett år siden, og alle tre scoret der høyt på gjennomføringsevne, forteller Braathu.

– Hva vil den økonomiske effekten for innbyggerne i Bærum bli hvis kostnadene til renovasjon skyter i været?

– Det viktigste på det nåværende tidspunkt er å sikre at innbyggerne har en renovasjonsløsning nå og i fremtiden.

Artikkeltags