Skip to main content

Rekordmange elever fullfører skolen

FLEST BESTÅTT: På idrettsfag ved Nadderud videregående skole fullførte 95 prosent av elevene i fjor. FOTO: TRINE JØDAL

Aldri før har frafallet i videregående skole vært lavere enn i fjor. Aller størst er forbedringen blant elevene på yrkesfag.

Andelen elever som fikk fullført og bestått på vitnemålet fra videregående skole var i fjor på 84,4 prosent.

Det er det beste resultatet skolene samlet kan vise til siden retten til videregående opplæring ble innført i 1994, viser ferske tall fra Akershus fylkeskommune. Fylkeskommunen har som uttrykt mål at 87 prosent av elevene skal fullføre i 2018.

De fleste skolene i Asker og Bærum har hatt en jevn forbedring i fullføringsgraden de siste fem årene.

Ved flere studieretninger i Asker og Bærum kom mer enn ni av ti elever seg gjennom videregående i fjor. Blant dem er Asker, Stabekk og Valler.

Flere skoler som tidligere har hatt lav fullføringsprosent, har de siste årene opplevd kraftig bedring.

Idrett på topp

Aller best av de 12 videregående skolene i traktene våre – og helt i toppsjiktet på landsbasis – var idrettslinja ved Nadderud videregående skole i Bærum. Der fullførte og besto over 95 prosent av elevene i fjor.

– Vi er privilegerte. Elevene som kommer til skolen vår er generelt flinke og skolemotiverte, sier Brynhild Idland, rektor ved Nadderud videregående skole.

Hun tror en av grunnene til at utdanningsprogrammet idrett skiller seg særlig positivt ut, er at lagånd og samarbeid her er en viktig del skolehverdagen.

– Det gjør noe med innstillingen til elevene. Men også vi har elever som sliter innimellom. Jeg synes imidlertid lærerne er flinke til å ta tak i det. Målet vårt er å se hver enkelt elev for å få så godt som alle gjennom skoleløpet, sier Nadderud-rektoren.

LES OGSÅ: Denne skolen er best på resultatvekst

Åtte av ti Rud-elever består

På yrkesfag økte andelen elever som fullførte og besto samlet i Akershus fra 81,5 til 82,6 prosent siste skoleår.

Rud-elevene føyer seg godt inn i rekken: Her besto i fjor drøyt 82 prosent mot nær 79 året før.

Tilsvarende god utvikling har det vært for Bleiker-elevene, der nær 75 prosent besto i fjor mot 72 året før.

LES OGSÅ: Pusser opp Rud for 20 millioner kroner

Les flere artikler