Bærum kommune sendte fylkeskommunen forslag til endringer i Stabekk-planen i november, med håp om at fylkeskommunen skulle trekke sine innsigelser.

LES OGSÅ: Lager film med flere tusen år Stabekk-historie

Men i et brev datert den 12. desember kommer det frem at fylket står på sitt når det gjelder utviklingen av Stabekk sentrum. Blant annet mener de at det nye bygget mellom Stabekkhøy og Nedre Reberg er for høyt.

– Problematisk forslag

Blant lokalbefolkningen har meningene om planen til dels vært sterke.  Vestre Stabekk Vel har blant annet uttrykt bekymring for at tettstedet skal bli rasert.

LES OGSÅ: Redd for at Stabekk skal bli rasert

Selv om kommunen har gjort endringer i planforslaget, og redusert høyden på bygget, er fylkeskommunen fortsatt skeptisk.

– Forslaget er fortsatt problematisk i forhold til innsigelsen og virkningene for det bevaringsverdige miljøet i krysset ved Gamle Drammensvei og Gamle Ringeriksvei, skriver de og ber om en visualiering av bygget, sett fra gateplan.

Imot riving

Fylkeskommunen har også stilt seg kritiske til planene om å rive gamle Stabekk kro og Stabekk landhandel. Kommunen har ikke kommet med forslag om annen løsning, og innsigelsen står ved lag, presiseres det i brevet.

I Bærums forslag til reguleringsplan for Stabekk sentrum må flere bygninger som mange anser som bevaringsverdige vike plass.