Skip to main content

Regjeringen gir Bærum 800.000 kroner til byplanlegging

Skal utvikles: Sandvika sjøfront og Høvik er områdene som får penger til byutvikling . Kommunen ønsker å lage en urban sjøfront som gjør at byen får kontakt med havet.

Bærum kommune får støtte av regjeringen til byplanlegging. Pengene skal gå til byutvikling langs Sandvika sjøfront og på Høvik.

Les flere artikler