Skip to main content

– Rapporten skulle ikke gi svarene

RAPPORTSKRIVER: Prosjektleder Gyrid Mangersnes.

– Det har aldri vært meningen at rapporten «Livet på Borgen» skulle trekke konklusjoner om veien videre og presentere løsninger, sier Gyrid Mangersnes.

BAKGRUNN: Frp-leder slakter Borgen-rapport

Hun er koordinator for Borgenområdet og en av fem forfattere av Borgen-rapporten.

Asker kommune skal, sammen med innbyggere, lag og foreninger, næringsliv og offentlige aktører finne løsninger gjennom felles arbeidsprosesser, presiserer hun.

– Finner du kritikken urettferdig?

– Mye av kritikken virker politisk motivert og det får politikerne kommentere. Rapporten «Livet på Borgen» er første gang Asker kommune har gjennomført en så grundig analyse for et område av kommunen. Rapporten gir oss svært viktig kunnskap som nå skal brukes som grunnlag for videreutvikling av Borgen-området, svarer Mangersnes.

– Så dere er fornøyd?

– Rapporten har identifisert en rekke ressurser og utfordringer. Men jeg ser ikke bort ifra at det i prosessen videre kan det være behov for ytterligere kunnskap om noen av temaene, svarer hun.

Les flere artikler