Skip to main content

Ramstad barnehage legges ned

STENGER: Ramstad barnehage i Ramstadåsen legges ned i august.

Etter 18 års drift legger Ramstad barnehage ned fra og med 1. august 2018. Barnehagen har ikke råd til lovpålagt nyansattelse.

Bakgrunnen for opphøringen av driften er de nye bemanningsnormene som gjelder for barnehager, og som trer i kraft 1. august 2018.

– Tidligere var reglene at det skulle være én pedagog per 18 barn, mens de nye bemanningsnormene tilsier at det skal være én per 14 barn, forteller Vibeke Sauer.

Hun eier den private barnehagen på Høvik.

– Vi har rett og slett ikke økonomisk mulighet til å bemanne opp og drive videre. Det er veldig synd at vi nå må legge ned, sier Vibeke Sauer.

Barna som går i barnehagen må dermed søke seg over til nye barnehager fra og med august, men de får ikke tilrettelagt ny plass.

LES MER:

Helseelever startet egen bedrift for å hjelpe innvandrere å knekke den norske koden

Én av tre bytter barnehage - dette bør du sjekke

Søskenmoderasjon vil koste 7 millioner 

Ikke fortrinn i søkeprosess

– Vi har prøvd å få kommunen til å tilrettelegge slik at barna som må flytte fra private til kommunale barnehager kan ha et fortrinn i søkeprosessen, forteller Sauer.

– Men slik blir det ikke. De må søke på lik linje med alle andre barn, så får vi bare håpe at de får plass alle sammen, supplerer barnehagedriveren.

Det er totalt 16 barn i barnehagen som nå må finne en ny barnehage til høsten.

Les flere artikler