Skip to main content

Psykolog: – Ofte er det kvinnene som tar mest ansvar for demente

SER BEHOVET: Elisabeth Tufte Sand møter mange med demens og deres pårørende.

Psykolog Elisabeth Tufte Sand ved Seniorklinikken mener det er avgjørende at pårørende får nok hjelp og støtte.

Les flere artikler