«Er det slik at vi i iveren etter å avstigmatisere psykiske lidelser står i fare for å sykeliggjøre normale tilstander?»

Spørsmålet ble reist av tankesmien Civita, i forbindelse med et frokostmøte på Café Christiania i Oslo for drøye to uker siden.

– Ja, mente fastlege Gisle Roksund.

LES OGSÅ: – Tabu i Asker og Bærum

– Reelle plager

– Jeg opplever en psykiatrisk helsetjeneste som ofte er mer interessert i symptomer og adferd enn å se mennesket bak. Det går inflasjon i bruk av diagnoser, med en sykeliggjøring av normaltilstander, uttalte Roksund i et innlegg.

Fastlegen får delvis støtte av Wasim Zahid, lege, forsker og skribent fra Lommedalen.

– Det stemmer nok at en del i litt for stor grad sykeliggjør normale reaksjoner, som sorg etter tap eller stress på grunn av stor arbeidsmengde, sier han.

Samtidig er det viktig å understreke at ganske mange opplever dette som reelt plagsomt, påpeker Zahid.

– Vi må ikke banalisere slike problemer. Det vi kaller lettere psykiske plager kan være invalidiserende for en del mennesker. De som har kommet til meg og bedt om sykemelding har vært oppriktig fortvilte mennesker, som har vært ute av stand til å gjøre jobben sin skikkelig og hatt behov for en pause, sier han.

LES OGSÅ: Twitter-legen i bokform

– Tåler mindre

Legen mener imidlertid det er grunn til å spørre om vi tåler mindre nå enn vi gjorde før.

– Noen av oss kan nok ha blitt for skjøre som følge av at livene våre er mye mer komfortable nå enn tidligere. Det norske systemet er så velfungerende at det nærmest syr puter under armene våre. Det kan ha ført til at vi ikke er like godt rustet til å håndtere tøffe livssituasjoner i samme grad som før, mener han.