Skip to main content

Prøver å løse E18-flokene

FORHANDLER: Fortsatt er det et stykke igjen til Anette Solli og Lan Marie Nguyen Berg er enige om E18 og Oslopakke 3, men forhandlingene skjer i en god atmosfære.

Politikere fra Asker, Bærum og Oslo møttes denne uken til en workshop om Oslopakke 3, og ikke minst ny E18.

– Vi diskuterer ny E18 og har mulighet til å stille spørsmål til både Statens vegvesen og Ruter, fortalte fylkesordfører Anette Solli (H) i en av pausene fra stormøtet i Fylkestingsalen.

Der satt veidirektør Terje Moe Gustavsen, som også leder styringsgruppen for Oslopakke 3, prosjektleder for ny E18 i Statens vegvesen, Knut Gløersen og Ruter-direktør Bernt Reitan Jensen sammen med blant andre Oslos samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) og fylkesordfører Anette Solli (H).

LES OGSÅ: Får tale sin E18-sak

Argumenterte for E18

Til møtet var dessuten Asker og Bærum spesielt invitert ved henholdsvis ordfører og varaordfører for å snakke sin E18-sak.

– Vi er invitert for å legge frem våre synspunkter og forklare hva ny E18 Vestkorridoren egentlig handler om for Asker og Bærum kommuner, sa ordfører Lene Conradi på vei inn til møtet.

– Ny E18 er avgjørende for vår fremtidige vekst og utvikling. For å frigjøre arealer til boligformål, for å gi folk lettere tilgang til sykkelvei og kollektivtransport. Nå er første del av E18 bundet i Nasjonal Transportplan (NTP), men valgkampen og reforhandlingene av Oslopakke 3 har skapt en unødvendig uro. Nye politikere har kommet til også. Det er viktig at vi får dratt dem gjennom argumentene og historien, sa hun.

LES OGSÅ: Slanking av E18

Stor avstand

Anette Solli legger ikke skjul på at E18 er saken der avstanden er størst mellom Akershus og Oslo i forhandlingene om Oslopakke 3.

– Vi forhandler i en god atmosfære, men må være ferdige i midten av mai, sier fylkesordføreren

Fra Oslo-siden har det vært sterk motstand mot ny E18, blant annet fordi man frykter at den nye veien skal lede flere biler gjennom hovedstadens veinett.

LES OGSÅ: Du kan påvirke ny E18

Vil trekke seg

Samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) har varslet at hun vil tre ut av det rødgrønne byrådet om E18 bygges slik den nå er planlagt.

Fylkesordfører Anette Solli har på sin side gjort det klart at uten ny E18, blir det ingen Oslopakke 3.

I Statens vegvesen tror man innsigelsene fra Oslo vil kunne forsinke hele byggeprosessen.

– Både Oslo Ap og Miljøpartiet De Grønne har varslet sine synspunkter om ny E18 gjennom Vestkorridoren, sa prosjektdirektør Svein Røed til Budstikka i februar, da faginstansene la frem sitt forslag til NTP.

 

Les flere artikler