Skip to main content

Prosjekt Borgen

VIL GI ET LØFT: – Arbeiderpartiet ønsker å gi hele Borgen-området et sårt tiltrengt løft ved å styrke tjenestetilbudet innen helse, fritid, kultur og idrett, skriver Solav Abbas (til venstre) og May Myklebust. FOTO: KNUT BJERKE

Satsing. Borgen er et fantastisk flott område å bo i med naturen som nærmeste nabo samtidig som avstanden til Asker sentrum er kort og kollektivtilbudet er bra.

Mange barnefamilier, også innvandrerfamilier, bosetter seg i dette flotte området fordi boligprisene ligger under gjennomsnittet i Asker.

Området har utfordringer knyttet til integrering og dårligere levekår enn resten av kommunen.

Innvandrerandelen på skolene i området øker. Vi ser tendenser til at etniske norske flytter sine barn til andre skoler og barnehager.

Forskjellene mellom fattige og rike øker i Asker, også innenfor Borgen-området.

Les også: – Håpefullt på Borgen

Les også: Over 100 samlet for et bedre Borgen

Derfor tok Arbeiderpartiet initiativ i kommunestyret til en mer målrettet og forsterket satsing på Borgen-området.

Men det er viktig å understreke at Borgenprosjektet ikke bare et innvandrerprosjekt. Vi ønsker å gi hele området et etterlengtet løft ved å styrke tjenestetilbudet til alle de som bor der.

I motsetning til Venstres Njål Vikdal, så vil Arbeiderpartiet satse på et moderne og fremtidsrettet nærmiljøsenter som inkluderer dagligvarebutikk, helsestasjon, seniorsenter, grendehus, fritidsklubb og lignende.

Dagens lokalsenter har gått ut på dato. Vi ønsker at nærmiljøsenteret skal være en felles møteplass hvor folk i området kan møtes i fellesskap på tvers av kulturelle forskjeller, og hvor mennesker i alle livets faser trives.

Arbeiderpartiet vil bedre svømmetilbudet i kommunen ved å etablere nye enklere svømmehaller, gjerne på Borgen og i Heggedal, fremfor et stort og dyrt badeanlegg på Holmen til minst 275 millioner kroner.

I den økonomiske situasjonen kommunen nå befinner seg i, mener vi det er hårreisende å bruke så mye penger på et badeanlegg når vi kunne fått to enkle svømmehaller for den prisen og allikevel hatt penger til overs til å bruke på andre fornuftige tiltak i kommunen.

Vi ønsker også å legge til rette for en flerfunksjonshall på Borgen/Drengsrud.

For Arbeiderpartiet er det et mål å innføre gratis SFO og utvidet leksehjelp i de områder som i dag har gratis kjernetid i barnehage.

Vi er glade for å ha fått gjennomslag for realfagløft på Hagaløkka og Borgen skole.

Det må satses mer på kompetente miljøarbeidere og gode fritidstilbud til barn og unge i området.

Vi ønsker å innføre en prøveordning med gratis skolemat i Borgen-området og gjeninnføring av gratis frukt og grønt i Askerskolen.

Les flere meninger og debattinnlegg her

Arbeiderpartiet vil også styrke helsestasjonen på Borgen og gjøre skolehelsetjenesten mer tilgjengelig.

Bolig og arbeid er viktige forutsetninger for god integrering og deltagelse i Askersamfunnet. Når det etableres nye kommunale boliger så må disse spres rundt i hele kommunen, også til områder som i dag har få eller ingen kommunale boliger.

Vi trenger et rausere og mer inkluderende arbeidsliv. Det må jobbes mye mer systematisk for å få flere mennesker med nedsatt funksjonsevne, innvandrere og folk med rus/psykiske problemer inn i praksisplasser eller i ordinært arbeid.

Arbeiderpartiet ønsker å gi hele Borgen-området et sårt tiltrengt løft ved å styrke tjenestetilbudet innen helse, fritid, kultur og idrett.

Vi vil satse på enke, fleksible og fremtidsrettede løsninger hvor vi får mest mulig igjen for pengene fremfor Høyres rådyre design og smykkebygg.

Vi vil at Borgen skal være mulighetenes område for alle.

Les flere artikler