I bitende kulde søndag morgen ble 130 biler kontrollert i to promillekontroller i Asker og Bærum, ingen ble tatt. Politiet var godt fornøyd med resultatet.

Vanligvis er det mennene som blåser rødt, få kvinner setter seg bak rattet når de er beruset eller har ruset seg.

I fjor var ca. 18 prosent av alle som ble tatt kvinner, viser tall i Budstikkas promillelogg.

– Mennene topper statistikken klart, slik de gjør innenfor annen kriminalitet. Årsaken er nok at menn har en lavere terskel for å bryte loven. Å kjøre med promille er lite sosialt akseptert, derfor er det så få kvinner som gjør det, sier leder for trafikk og fellesoperativ seksjon hos politiet i Asker og Bærum, Stig Wettre-Johnsen.

LES OGSÅ: Tre kollisjoner og promille-utforkjøring

Liker ikke statistikken

– Det viser seg at de fleste kvinnene som blir tatt i våre kontroller har et alkoholproblem. Det gjelder ikke mennene, sier Wettre-Johnsen og legger til at en annen årsak kan være at menn generelt drikker mer enn kvinner.

LES OGSÅ: Mange fulle folk i Asker sentrum

– Det er høye mørketall når det gjelder promille- og ruspåvirket kjøring. Derfor er det så viktig at vi har hyppige kontroller for å kunne avsløre enda flere. Politiet er også avhengig av at publikum melder ifra hvis de har mistanke om at noen kjører påvirket. Vi ser at vi avdekker flere når folk observerer og melder inn, sier han.

Wettre-Johnsen liker ikke statistikken som viser at 244 personer ble tatt i fjor.

– Dette er en liten økning fra 2014, så det er vanskelig å si hvorfor det er noen flere som er tatt. Men vi kan se at det har vært en økning i antall sjåfører med promille i forhold til de som er tatt for annen type ruskjøring, sier han.

LES OGSÅ: Nytt narkometer sjekker rus

Kulturforskjeller

I 2014 ble 125 sjåfører tatt med promille, mens tallet i fjor var 146. Antall ruskjørere lå på 124 for to år siden og 103 i fjor.

Ifølge en kartlegging av ruskjøringsdommer som Adresseavisen har publisert, vil trafikanter i løpet av en 90 minutters biltur i snitt risikere å møte syv sjåfører som kjører i ruspåvirket tilstand.

LES OGSÅ: Biljakt på ruset sjåfør på E18 i 220 km/t

LES OGSÅ: Ikke mer fyllekjøring i julen

Tre av disse antas å være svært trafikkfarlige.

– Jeg tror holdningen til å sette seg bak rattet i ruspåvirket tilstand er endret, folk har flere sperrer enn tidligere. Men vi ser at mange av dem som blir tatt er menn som kommer fra østeuropeiske land. De har nok tatt med seg en kultur hvor det er mer akseptert på sette seg ruset bak rattet, sier Wettre-Johnsen.