Skip to main content

Pris inn til Oslo: 74 kr med dieselbil i rushen

NY VEI: Ny E18 skal finansieres med statlige midler, etterskuddsvis bompengeinnkreving og 2 mrd. fra Oslopakke 3.

Dieselbil-eiere fra Asker og Bærum må fra mars ut med 74 kroner for å komme seg til Oslo i rushtiden.

Det går frem av revidert avtale til Oslopakke 3, som ble lagt frem mandag formiddag.

Les hele avtalen her (ekstern lenke).

Der heter det at dieselbileiere må ut med totalt 74 kroner for å komme fra Bærum til Oslo i rushtiden. (58 i Oslo-ringen og 16 i Bærum-ringen). Utenom rushen blir prisen 10 kroner lavere.

Bensinbiler må ut med 69 kroner i rushen, og 59 kroner utenom rushen.

Rushtiden er definert som tidsrommet 06.30-09.00 og 15.00-17.00.

De som har bombrikke og avtale med Fjellinjen, får 10 prosent rabatt.

LES OGSÅ: Slutt på gratisturer på E18

LES OGSÅ: Bærums ordfører: Planlegger E18 som før

Dette skal pengene gå til

Tanken er at de økte bomsatsene skal bringe inn minst 25 milliarder kroner frem til 2036. Inntektene skal fordeles med 60 prosent til Oslo og 40 prosent til Akershus.

Inntektene fra bompengene skal både finansiere investeringer til vei og investeringer og drift av kollektivtrafikk.

E18 Vestkorridoren skal både finansieres med statlige midler, etterskuddsvis bompengeinnkreving for hver parsell og 2 milliarder kroner fra Oslopakke 3.

LES OGSÅ: Klart for reguleringplan for første E18-parsell

Les flere artikler