Skip to main content

Presser ikke Oslo til sammenslåing – ennå

Kommunaldepartementet vil ikke gripe inn i den pågående prosessen for å tvinge Oslo til å forhandle med nabofylker.

Les flere artikler