Skip to main content

Politisk flertall sier nei til nye tomtekrav i Asker

FORMANNSKAP: Anders Utne, Marianne Riis-Rasmussen, Kristin Bjelke, Jostein Tellnes, Ole Jacob Johansen, Hans Hveem og Elisabeth Selmer.

Askers rådmann foreslo å øke tomtestørrelsen for nye boliger, men dette vil politikerne utsette til kommunesammenslåingen.

I forslaget til rullering av kommuneplanen har rådmannen foreslått å øke minstekravet til tomtestørrelser for eneboliger fra 700 til 800 kvadratmeter, og for tomannsboliger fra 1.200 til 1.400 kvadratmeter.

Begrunnelsen er å redusere boligbyggingen i de delene av kommunen som ikke er kollektivnært, i tråd med regional areal- og transportplan.

Arkitektprotest

Da planen var ute til høring, gikk flere arkitektkontor i Asker ut og kritiserte forslaget, som først var på 1.600 kvadratmeter for tomannsboliger. Arkitektene mente det vil føre til færre og dyrere boliger når det ikke kan bygges tomannsboliger på en tomt over 1,2 mål.

Samtidig har både Røyken og Hurum kommuner, som Asker skal slås sammen med, mindre krav til tomtestørrelse. Dette mener politikerne i Asker er et poeng.

LES MER:

Asker kommune har tomter til 3.000 boliger

Reduserer krav til tomtestørrelse i Asker

Håper unge kan få containerbolig for under 1 mill. 

– Unaturlig tidspunkt

– Det er et unaturlig tidspunkt å gå opp i størrelse i Asker nå, og dermed gå i motsatt retning som våre to fusjonskommuner, sa Anders Utne (Ap).

Han foreslo å utsette vurderingen av tomtestørrelser i påvente av sammenslåingen. Det var både Høyre og Frp enige i, mens både Venstre og MDG støttet rådmannen.

– Det er et riktig grep for å redusere bilbruken, sa Jostein Tellnes (V).

– Vi er ikke uenig med Tellnes når det gjelder miljøaspektet, men vi vil vente til vi slår oss sammen med Røyken og Hurum, sa Marianne Riis-Rasmussen (Ap).

– Jeg synes også det er fornuftig å beholde tomtestørrelsene slik de er nå. Så vil vi ta det opp i en større vurdering om et par år, når vi er i en ny situasjon, sier Høyres gruppeleder Kari Sofie Bjørnsen.

BAKGRUNN: Må ha 1,6 mål for å bygge tomannsbolig

Les flere artikler