Debatten om Bærums-budsjettet er i gang: - Vi må ruste oss for fremtiden

INNLEDET: Ordfører Lisbeth Hammer Krog innledet behandlingen av handlingsprogrammet og neste års budsjett foran kommunestyret i Bærum onsdag formiddag.

INNLEDET: Ordfører Lisbeth Hammer Krog innledet behandlingen av handlingsprogrammet og neste års budsjett foran kommunestyret i Bærum onsdag formiddag. Foto:

Ordfører Lisbeth Hammer Krog vil at Bærum skal være en god og relevant kommune for innbyggere og næringsliv.

DEL

Klokken 10.45 i dag innledet ordfører i Bærum, Lisbeth Hammer Krog, debatten til neste års budsjett og handlingsprogrammet frem til 2022. I talen drar hun de «store» linjene i forhold til hvilke utfordringer kommunen og politikerne står overfor.

I løpet av dagen skal politikerne fordele 11 milliarder kroner i neste års budsjett. Handlingsprogrammet (HP) inneholder budsjett for det kommende året, økonomiplan for de påfølgende tre årene, samt målene kommunen skal arbeide mot i fireårsperioden.

LES OGSÅ:

– Må møte klimaendringer

– Årets HP-behandling er den siste i denne kommunestyreperioden. I 2019 og de neste fire årene skal vi løfte oss ytterligere. Vi har i fireårsperioden vi har bak oss lagt grunnlaget for at Bærum kommune i årene fremover fortsatt skal vær et godt sted å bo og arbeide. Årets HP-behandling er den siste i denne kommunestyreperioden. Jeg er stolt av den positive utviklingen og i årene som kommer skal vi løfte oss ytterligere, sier ordfører Lisbeth Hammer Krog når hun innleder debatten.

Hun er opptatt av at Bærum skal være rustet til å møte klimaendringer, teknologiutvikling, økningen i antallet eldre, færre yrkesaktive per pensjonist og globalisering som også påvirker kommunen.

Saken fortsetter under faktaboksen:

Bærums handlingsprogram 2019-2022

  • Handlingsprogrammet omfatter budsjett for det kommende året og utforming av konkrete handlingsmål for perioden.
  • Planlagte investeringer innen skolebygg, idrettsanlegg, bo- og omsorgs boliger, vedlikehold av bygg, IT og digitalisering de neste fire årene er på om lag 10 milliarder kroner.
  • Dersom alle investeringene gjennomføres som planlagt forventes gjeldsgraden å øke fra 66 prosent ved utgangen av 2017 til 87 prosent i 2022.
  • Gjeldsgraden er et uttrykk for størrelsen på den samlede gjelden målt i forhold til kommunens samlede inntekter.
  • I 2022 vil gjelden pr. innbygger i snitt være i underkant av 75.000 kroner.

Et trygt nærmiljø

På ordførerens liste står også gode barnehager og skoler. Trygge og attraktive nærmiljøer. Spennende innovative prosjekter for eldre og yngre som trenger kommunens bistand. Urbane kvaliteter. Rask og kompetent forvaltning og digitalt førstevalg.

– Men vi skal også være en kunnskapskommune: utviklingsrettet, kompetent og en fremoverlent partner. En arena for å utvikle fremtidens muligheter og løsninger i tett samarbeid med akademia og næringsliv, sier Hammer Krog.

LES OGSÅ:

– Må søke samarbeid

Ordføreren er opptatt av at Bærum ikke står alene, men er i bevegelse og i samspill med miljøer rundt kommunen.

– Vi befinner oss snart også i en ny region – Viken. Dette krever et blikk som går langt utover oss selv. Vi har tatt en mer offensiv samfunnsutviklerrolle de siste årene. Vi kan ikke ta for gitt at næringsliv og utdanning finner oss. Tvert imot må vi være aktive og tilby samarbeid og partnerskap, sier Hammer Krog.

Folkevalgte har stort ansvar

Til de 50 andre representantene i kommunestyret er ordføreren tydelig på at politikere må definere utviklerrollen med samme patos som ombudsrollen.

– Faktisk i respekt for innbyggerne, vi må se på forandring som noe som er til for å bevare. Vi kan løfte utviklerrollen i kombinasjon med ombudsrollen. Det eneste svaret som er gitt da er dialog. Ut ifra dette kan vi skape forståelse der ute for hvorfor endring er viktig. Da må ombudsrollen noen ganger ha vikeplikt for utviklerrollen.

Bevaring

Hammer Krog viser også til at en kommune i vekst må ta vare på viktige kulturverdier, landbruksområder, kulturminneperler.

– Vakre, gamle bygninger gir ro i sjelen, som Presterud gård ved Bekkestua og Sjøholmen ved Blommenholm.

Tetter på næringslivet

I Budstikka lørdag etterlyste Bærum Næringsråd politikerne til å sette næringspolitikk på valgplakaten.

– Jeg tror næringsutvikling er noe man i Bærum alltid har tatt for gitt. Men det er ikke naturgitt at det vil være slik alltid. Vi må jobbe for det. Og her er det mye å gå på, sa styreleder Einar Schultz i Bærum Næringsråd.

– Bærum Næringsråd ga oss en klar utfordring og har kommet med gode innspill. Vi må sørge for gode rammebetingelser, infrastruktur innen samferdsel og IKT, tilgang på talenter, samarbeid om strategier for å nevne noe.

Artikkeltags