Skip to main content

Philip Manshaus kjemper for millionformue

Philip Manshaus møtte torsdag i Asker og Bærum tingrett.
Foto: KIM VAN DER LINDEN

Philip Manshaus vil motsette seg at politiet beslaglegger millionformuen hans. 

Torsdag møtte Philip Manshaus opp i Asker og Bærum tingrett for en rettslig behandling av politiets avgjørelse om å beslaglegge store deler av formuen hans. Manshaus har motsatt seg dette. Under rettsmøtet var det også uenighet om summen som er beslaglagt. 

I et dokument Nettavisen har fått tilgang til fremgår det at de har tatt beslag i hans eiendeler i en leilighet i Oslo, hans eiendeler i et parkeringsanlegg og samlet saldo i flere av kontoene hans på 10.624 kroner. 

Philip Manshaus sammen med forsvarer Unni Fries. 

Foto: KIM VAN DER LINDEN

Heftelse på 5 millioner

Under rettsmøtet argumenterte aktor Hilde Strand for å opprettholde heftelsen, på anslagsvis 5 millioner kroner. 

– Med de rammene som er i saken nå, så er påtalemyndighetens syn at erstatningskrav og saksomkostninger kommer opp mot 4 millioner. Da er det vurdert 2,5 millioner kroner i oppreisning, og 1,5 millioner knyttet til erstatning for tapt inntekt, skade på moskeen og saksomkostninger, sa hun i retten. 

Ifølge Strand ber påtalemyndighetene likvel om en beslagleggelse på 5 millioner, fordi de totale skadene er vanskelige å angi. 

Aktor Hilde Strand argumenterte i retten for beslagleggelse av fem millioner kroner. 

Foto: KIM VAN DER LINDEN

– Ut ifra siktedes uttalte motivasjon og bakgrunn for hendelsene, så fremstår det for påtalemyndigheten at han ikke har ønske om eller motivasjon for å betale erstatning. Det innebærer en reell risiko for at han ønsker å hindre dette.

Siktedes forsvarer Unni Fries motsatte seg begjæringen, og argumenterte for at det ikke er grunnlag for summen politiet har forelagt. Fries mener det ikke foreligger en objektiv grunn til å tro at Philip Manshaus vil forsøke å unndra egen formue.

– Det er også vanskelig for meg å si hvordan han praktisk skal kunne gjøre det, sa hun. 

Flere erstatningskrav 

Bistandsadvokat for Al-Noor Islamic Centre på Skui, Farid Bouras, var til stede i salen. Foreløpig er det fire personer som krever erstatning, i tillegg til skader på moskeen i seg selv. Bistandsadvokaten fortalte i retten at han vil levere en lengre liste med personer som var i moskeen og som har blitt berørt av hendelsene. Ifølge ham har det også kommet flere trusler mot moskeen. 

Bistandsadvokat for Moskeen, Farid Bouras i Asker og Bærum tingrett.

Foto: KIM VAN DER LINDEN

– Familier er redde, barn er redde. Skadene er større enn det vi ser i dag, sa han. 

Referatforbud opphevet

Under rettsmøtet begjærte pressens representant fra Nettavisen opphevelse av referatforbud, som ble godtatt uten innsendelser fra noen parter. 

Manshaus er foreløpig varetektsfengslet til 2. desember. Da forventes også rapport fra de sakkyndige om siktedes helsetilstand. Han er siktet for terrorangrepet på Al-Noor-moskeen på Skui 10. august, i tillegg til å ha skutt og drept sin egen halvsøster, Johanne Z. Ihle-Hansen (17).

Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.