Skip to main content

Per (18): – Politiet fant ikke action og prøvde derfor å skape det

SANDVIKA STASJON I HELGEN: Trine Svartås og Morten Stavn i politiet, med Per Tandberg (18) og hans kamerat sittende på benken bak t.v. Begge er retusjert på bildet.

Per Tandberg (18) fra Høvik, og en kamerat av ham på 17 år, ble oppsøkt av politiet lørdag kveld. Han kritiserer i dette innlegget både politiet og Budstikka.

  • Lagt til tirsdag morgen: Kjære lesere og debattanter. Bildet som ble publisert på mandag og som nå debatteres, ble tatt i forbindelse med løpende nyhetsdekning på offentlig sted. Det er fullt lovlig, og i tråd med vanlig praksis for norske medier. Budstikka har en praksis som er strengere enn lovverket, blant annet når det gjelder foto av mindreårige. Derfor spurte vi Per Tandberg og hans kamerat (på stedet i helgen) om samtykke til å bli vist med ansikt. Det ville de ikke gi, og guttene ble sladdet på bildet som for øvrig dokumenterer politiets arbeid i felt – også det i tråd med vanlig praksis. Ha en god dag! Hilsen Lars-Erik Nygaard, redaksjonssjef i Budstikka

En journalist og fotograf fra Budstikka var lørdag kveld, og natt til søndag, med en politipatrulje ut på jobb. Temaet var ungdom, rus og foreldre som – etter politiets mening – er for naive med tanke på hva barna gjør i helgene.

Per Tandberg, 18 pår gammel og bosatt på Høvik, var en av dem den aktuelle politipatruljen henvendte seg til, og måten det ble gjort på fikk Per til å skrive et innlegg til Aftenpostens debattside Si;D. Innlegget kan du lese her (ekstern lenke).

 

KRITISK: Per Tandberg (18) likte ikke møtet med politiet i helgen.

Budstikka ba mandag kveld 18-åringen utdype det han mener, og sendte ham flere spørsmål. Her er det Høvik-gutten skriver:

I innlegget jeg skrev i Aftenposten, kritiserte jeg måten politiet håndterte situasjonen på. Vi satt helt rolig for oss selv (på Sandvika stasjon, red.anm.) og pratet, og forstyrret ingen andre, da politiet anklaget oss for å bruke narkotika. Det hadde vært noe helt annet dersom kl. var 02 på kvelden, vi var tydelig beruset, bråket eller befant oss i et område hvor en tenker at ungdom ikke bør oppholde seg i, men dette var ikke tilfellet. Kl. var rundt 22.30, vi var ikke synlig beruset, pratet rolig med hverandre og ventet på toget. I tillegg ble det tatt bilder av oss uten at journalistene fra Budstikka spurte oss om tillatelse på forhånd.

Dette er ikke ulovlig, men det er diskutabelt med tanke på at det her var snakk om unge personer, hvor én også var mindreårig. Jeg ser også at dere har brukt et retusjert bilde av oss i dagens utgave av Budstikka. Dette synes jeg heller ikke noe særlig om, da jeg ba dere spesifikt om å ikke bruke bildet av oss. Artikkelen deres skildrer også denne hendelsen ganske annerledes enn det jeg gjør: ”Bruker skjønn: En 17 år gammel gutt ifølge med en på 18 år, og nesten ikke synlig påvirket av alkohol, synes politiet var akseptabelt.” Det som utelukkende var provoserende og ubehagelig med denne situasjonen, var omstendighetene. Hadde politiet vært alene, hadde dette blitt oppfattet som et rutineoppdrag. Men de var ifølge med to journalister fra deres avis som knipset bilder av oss uten tillatelse. Det fremsto også som at politiet var ute etter å underbygge deres påstand om ungdommen i Asker og Bærum. Da de ikke fant noe action å vise til Budstikka, virket det som om de prøvde å skape det selv. Dette er selvfølgelig umulig for meg å vite sikkert, men virket meget sannsynlig. Det er forståelig at politiet ønsker å skremme ungdommen fra å prøve narkotiske stoffer, men i akkurat denne situasjonen, ble det etter vår mening, på grensen til trakassering. Det bidrar også til at ungdom får et generelt dårlig syn på politiet, noe som er lite ønskelig samt gunstig for hverken politi eller ungdom. Hvis politiet ønsker å ha en god dialog med de unge, kan det være lurere å gå frem på en annen måte.

Jeg tviler ikke på at politiet senere på kvelden utførte plikten sin på en god måte, men for oss var det ganske spesielt at politiet helt uprovosert, konfronterte oss på en ganske truende måte. Det fremsto også for oss som at politiet begynte å gå etter den av oss som var under 18 år, kun fordi han har færre rettigheter enn det jeg som myndig person har. For å oppsummere virket det som om politiet trakk forhastede konklusjoner uten tilstrekkelig grunnlag, kun fordi vi var ungdom.

 

SITTENDE PÅ EN BENK: Per Tandberg og kameraten hans på en benk på Sandvika stasjon. Dette er bildet som sto på trykk i Budstikkas papirutgave mandag, og som Tandberg er kritisk til. Bildet er publisert i denne artikkelen etter samtykke fra Tandberg.

Hvorfor er det så stort engasjement rundt ungdom og rus, om det er tilfelle, som mange i debatten hevder, at festingen ikke er noe verre enn før?

Når det kommer til det store engasjementet rundt ungdom og rus, er jeg utelukkende positiv til at det settes fokus på dette, da dette er et utbredt og alvorlig problem. I innlegget mitt skriver jeg at jeg ikke tviler på at politiets bekymringer er reelle. Det er allikevel viktig for meg å understreke at jeg ser bekymringsfullt på at politiet sørger for å forsterke det falske bildet resten av landet har av at ungdom i Asker og Bærum kun driver med fyll og fanteri. Dette bekreftes også av det store engasjementet dette temaet har fått. Det er ingen som er uenige i at man bør være forsiktige, årvåkne og passe på at ungdommen ikke krysser for store grenser, spesielt med tanke på de såpass alvorlige helsekonsekvensene rus kan forårsake.

Det er allikevel verdt å få med seg at politiet for noen dager siden så seg nødt til å tone kraftig ned på advarselen de sendte ut angående ungdomsfyll. Som Budstikka selv skriver i en tidligere artikkel er det hverken flere hjemmealene-fester, mer ungdomsfyll eller flere mindreårige som havner på legevakt eller sykehus etter utagerende festing nå enn før. Det er supert at politiet snakker med ungdom og hører om alt går bra, det gir oss inntrykk av at de ønsker barnas beste. Noe som kanskje ikke kommer klart nok frem i innlegget mitt.

Politiet har en uerstattelig plikt; å passe på samfunnets mest sårbare gruppe, og jeg mente aldri å argumentere mot viktigheten av deres arbeid. Jeg ønsket å komme med konstruktiv kritikk til politiet slik at de kanskje kan endre fremgangsmåten til neste gang.

Er du enig i at foreldre er naive, slik politiet mener?

Jeg er ikke enig i at flertallet av foreldrene i Asker og Bærum er naive, slik det for meg uttrykkes i politiets advarsel. Det er en selvfølge at noen foreldre ikke tar nødvendige forhåndsregler, og utsetter ungdommene deres for fare når de etterlater barna alene hjemme for hele helger. Dette er problematisk og jeg støtter politiets intensjon om å skape blest rundt dette. Det som jeg og mange andre opplever er at politiet svært ofte maler et veldig svart/hvitt bilde, som blant annet medfører et urettferdig dårlig rykte på befolkningen i Bærum.

Svært mange synes det er ubehagelige å fortelle til andre at de kommer fra Bærum, og derfor sier de fleste også at de er fra Oslo. Jeg tror majoriteten av ungdommen i Bærum i dag er lei av å bli møtt med usanne fordommer om hvor snobbete, bortskjemte og blærete sånne som oss er.

Politiet har også et ansvar for å ikke bygge opp om fordommer som viser seg å ikke nødvendigvis alltid stemme.

Her er redaksjonssjef Lars-Erik Nygaards svar på de deler av Per Tandbergs kritikk som rettes mot Budstikka:

Politiet i Asker og Bærum gikk mandag i forrige uke ut med en advarsel til foreldre om barn og unges bruk av rusmidler.

Budstikka ønsket å se med egne øyne de forhold politiet beskrev i sin advarsel. Derfor ba vi om å få bli med politiets ungdomspatrulje natt til søndag.  I løpet av natten oppsto episoden som beskrives i innlegget. Våre reportere holdt seg i bakgrunnen etter avtale med politiet. Det stemmer at 18-åringen og hans kamerat ble spurt om de ville stå frem på bilde, noe de avviste. Derfor er de sladdet på bildet som forøvrig dokumenterer en aktuell hendelse i nyhetsbildet. 

Budstikka har som policy å være tilbakeholdne med å trykke bilder av mindreårige. Forøvrig søker vi å opptre med alminnelig høflighet nå vi er ute på jobb.

MER OM TEMAET:

Psykologspesialist: Feil å reise fra barna før de er blitt 18 år

Politiet i Asker og Bærum: – Ungdommenes foreldre er for naive

Politiet: – Våkn opp, foreldre!  

Les flere artikler