Skip to main content

– Pengene er gått til planlegging

I løpet av 2011 og 2012 bevilget Asker kommune 22 millioner til boligsosialt utviklingsprogram. Pengene er gått til planlegging og flytting av etablerte boliger fra Kraglund til Fusdal.

BAKGRUNN: Ventelistene på omsorgsbolig doblet

Bevilgningene til boligsosialt utviklingsprogram (BOSO) startet med 7 millioner i 2011 og 15 millioner året etter.

– Disse midlene er benyttet til å planlegge nye tiltak og til gjennomføre flyttingen av boliger fra Kraglund botiltak til nye boliger på Fusdal, skriver helse- og omsorgsdirektør Aud Hansen i e-post, via en saksbehandler, til Budstikka

Når det gjelder bevilgningen på 30 millioner i fjor svarer hun at det pågår planlegging for å disponere bevilgningen i forhold til de behov som skal dekkes.

Lager temaplan

Mer konkret vil ikke helse- og omsorgssjefen være og viser til at det utarbeides en temaplan for psykisk helse og rus i løpet av noen måneder.

– En vesentlig del av bevilgningen vil medgå til å skaffe egnede boliger til personer med psykisk lidelse og rusrelaterte utfordringer, svarer Aud Hansen.

70 millioner i potten

Av totalt 120 millioner til BOSO-tiltak i langtidsbudsjettet 2014–2017 er 70 millioner øremerket psykisk helse og rus for kjøp eller bygging av boliger.

15 millioner til boliger for flyktninger og samme sum til sosialt vanskeligstilte.

De resterende 20 millionene er lagt inn som buffer.

Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.