Skip to main content

Overgrep på internett er svært krevende å etterforske

INNBRUDD: I perioden 2013–2017 har antall anmeldte vinningsforbrytelser til Oslo politidistrikt vært nesten halvert (43 prosents nedgang, red.anm.). Her er en politipatrulje på plass hos bilfirmaet Restor Fx Norway AS på Ramstadsletta i Bærum etter et innbrudd i november.

Antall anmeldte forbrytelser har gått vesentlig ned i flere år. Likevel hoper det seg opp uløste saker hos politiet. En eksplosjonsartet økning i overgrepssaker er deler av forklaringen.

Les flere artikler