Skip to main content

Over 100 samlet for et bedre Borgen

Fant tonen: Under nærmiljøkonferansen var det mange Borgen-boere som møtte hverandre for første gang. Som Dega Sugule (t.v.) og Harda Soknes. – Jeg tror en slik konferanse er veldig positivt for nærmiljøet, sier Dega Sugule. FOTO: JOHANNE THORSETH

Over 100 mennesker fra Borgen-området møtte hverandre torsdag kveld og snakket om hva de ønsker for nærmiljøet sitt.

– Det er fint å møte andre i lokalmiljøet og komme med innspill, sier Linn Therese Thuv.

Småbarnsmoren har bodd 4 år på Borgen, og syntes det var spennende med nærmiljøkonferanse.

Det er det kommunale Borgen-prosjektet som på denne måten ønsker å høre hva lokalmiljøet tenker om plusser og minuser på Borgen for å kunne utvikle området i en god retning.

LES OGSÅ: Politikere direkte inn i Borgen-prosjekt

Nærhet til marka

De over 100 deltagerne ble delt inn i grupper som fikk oppgaver av prosjektleder Gyrid Mangersnes. Svarene ble skrevet ned og hengt opp på veggene.

– Det er mange muligheter på Borgen. Noe av det beste er nærheten til marka, sier Dega Sugule og Harda Soknes. De to kvinnene satt lenge og snakket om livet på Borgen, hva som er bra, og hva som er utfordringene.

– Noe som kunne bli bedre, er integreringen. Det er synd at antall etnisk norske på Hagaløkka har gått ned, sier Dega. Hagaløkka skole er Askers mest multikulturelle skole. Andelen elever med minoritetsspråklig bakgrunn har vokst fra 55 prosent i 2013 til 63 prosent 2014.

Flere av gruppene nevnte integrering som en av utfordringene lokalmiljøet har. Samtidig blir det kulturelle og sosiale mangfoldet fremhevet som en ressurs.

LES OGSÅ: Skal finne løsninger for hele Borgen

Foreldre-initiativ

Borgen-prosjektet ble etablert i 2013 etter at FAU ved Hagaløkka skole sendte brev til politikerne med alvorlige bekymringer knyttet til integrering. 1,5 millioner kroner ble bevilget til prosjektet.

En foreldregruppe kom i fjor høst med flere konkrete forslag til hva som kan gjøres både på skolen og i nærmiljøet for å hindre at skolen blir tømt for etnisk norske elever. Blant forslagene var endring av skolegrenser og begrenset rett til fritt skolevalg.

Politikerne svarte med full støtte til foreldrene. Formannskapet vedtok i desember å oppheve fritt skolevalg, endring av skolegrensene og flytte mottaksklassen til en annen skole. De støttet også rådmannens forslag om ekstra satsing på realfag og teknologi for å tiltrekke elever fra andre områder. Et hurtigarbeidende utvalg med fem politikere er etablert for å følge Borgenprosjektet tett.

– Vi skal bygge ned barriere og mobilisere ressurser. Og det er akkurat det vi gjør her nå, sa Gyrid Mangersnes.

 

Les flere artikler