Skip to main content

Ordføreren: – Skuffet over at Asker ikke er inkludert i planer om ny E18

Asker-ordfører Lene W. Conradi (t.v.) og Bærums-ordfører Lisbeth Hammer Krog hadde helst sett at Nasjonal Transportplan la opp til E18 helt til grensen mot Lier og vil jobbe sammen for dette frem til stortingsbehandlingen i juni. Bildet av ordførerne er tatt ved en tidligere anledning.
Asker-ordfører Lene W. Conradi (t.v.) og Bærums-ordfører Lisbeth Hammer Krog hadde helst sett at Nasjonal Transportplan la opp til E18 helt til grensen mot Lier og vil jobbe sammen for dette frem til stortingsbehandlingen i juni. Bildet av ordførerne er tatt ved en tidligere anledning.

Ny E18 kommer ikke lenger enn til Slependen i Nasjonal Transportplan, som legges frem i dag, fredag. Asker-ordføreren er skuffet over manglende evner til å se helhetlig.

For eller imot enda mer bompenger? Si din mening nederst i artikkelen!

To E18-etapper skal bygges i første omgang. Først Lysaker–Ramstadsletta, deretter Ramstadsletta–Slependen. Dette er i hvert fall, per nå, planen i Nasjonal Transportplan (NTP) for perioden 2014–2023.

Askers ordfører Lene W. Conradi (H) er for tiden på jobb i utlandet og kjenner ikke detaljene i NTP. Hun sier likevel følgende, basert på opplysningene hun har skaffet seg via budstikka.no.

– At deler av E18 er inne i NTP, er et viktig første skritt på veien for ny E18 gjennom hele Asker og Bærum, men jeg må ærlig innrømme at jeg er skuffet over at de (de ansvarlige bak planen, red.anm.) ikke har sett betydningen av en helhetlig utbygging, og at Asker dermed ikke er med, sier Conradi.

DIREKTE KL. 12: Følg fremleggingen av NTP (ekstern side)

– Symptomatisk for norsk måte å tenke på

– Jeg synes det er overraskende og skuffende over at nok et stort samferdselsprosjekt i Norge bygges på «stykkevis og delt-måten. Dette er dessverre litt symptomatisk for måten å tenke samferdsel på i Norge, sier Conradi.

– Det er dessuten forankret i Oslopakke 3 at Asker en del av planene om ny E18, sier hun.

TEMASIDE: Nasjonal Transportplan

Conradi er opptatt av å få frem at en sammenhengende anleggsperiode på E18 ville redusert kostnadene.

– Dessuten, og det er minst like viktig, ville en helhetlig utbygging redusert de negative konsekvensene for mange, både dem som bor langs veien og dem som bruker veien. Jeg vil også tro at selve gjennomføringen ville blitt enklere om man bygget ut hele E18-strekningen på én gang, sier Asker-ordføreren.

LES OGSÅ: Slik kan nye E18 bli (samleside)

Motivert til videre arbeid

Selv om hun er skuffet, er hun likevel motivert for å fortsette kampen for ny og moderne motorvei gjennom hele Asker og Bærum.

– Den politiske ledelsen i Asker kommer til å fortsette å kjempe for E18 slik vi helst vi ha den. Og jeg setter nå min lit til Stortinget, som skal behandle transportplanen. NTP, slik den er nå, er jo bare et forslag, sier Lene W. Conradi.

Bærums ordfører vil at staten skal betale mer

Lisbeth Hammer Krog, ordfører i Bærum (H), skjønner skuffelsen hos sin ordførerkollega. Hun mener likevel at dette er et viktig skritt i riktig retning.

– Man må begynne et sted, og nå blir det viktig for oss å sikre en helhetlig utbygging av hele E18 gjennom Vestkorridoren, noe som inkluderer hele Asker kommune til Lier. Våre to kommuners felles E18-utvalg har jobbet sammen og kommer til å jobbe sammen frem mot stortingsbehandlingen i juni, sier Hammer Krog, som deler Conradis syn på at en helhetlig utbygging vil redusere kostnader og de negative konsekvenser for beboere og bilister.

– NTP-forslaget legger opp til 22 prosent statlig finansiering, mens vi har en langt høyere ambisjon med minst 30 prosent statlig finansiering. Uansett vil bilistenes andel bli betydelig, og i den sammenheng må det være interessant å diskutere hvordan slike store samferdselsprosjekter planlegges og gjennomføres, sier Bærums-ordføreren.

– Vi er opptatt av effektivitet i planlegging og gjennomføring og vil ikke ha en «stykkevis og delt-løsning», sier hun.

NAF-leder: – Ordførerne fortjener skryt

Stig Wettre-Johnsen, leder i NAF Asker og Bærum, synes politikerne hittil har gjort en veldig god jobb med å presse på for en ny E18 og oppfordrer dem til å fortsette.

– Det er veldig positivt og bra at deler av E18 i Asker og Bærum nå er kommet med i Nasjonal Transportplan, og det viser at arbeidet med å fremheve Vestkorridorens viktighet har gitt resultater. Både Conradi og Hammer Krog fortjener skryt. Det samme gjør fylkesordføreren, sier Wettre-Johnsen.

Han nærmest forventer at Asker-delen av E18 også innlemmes i NTP.

– Det virker meningsløst å la en ny vei gå til Slependen og stanse der. Det vil bare forskyve problemene lenger ut i Asker og mot Lier. Og en ny E18 er også et miljøprosjekt med tanke på at det er planlagt egne traseer for kollektivtrafikk og syklister, sier Wettre Johnsen.

Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.