Vil selge gårdstun fra 1800-tallet, men kommunen bestemmer

Slik ser gården ut fra krysset Semsveien/Holtsmarks vei.

Slik ser gården ut fra krysset Semsveien/Holtsmarks vei. Foto:

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

– En sjelden mulighet, mener megler. Men det er Asker kommune som har siste ord i saken.

DEL

Eiendommen ligger rett ved Semsvannet, rundt 300 meter ovenfor Sem Bruk. Gården, Nedre Sem, har vært i nåværende eiers slekt i flere generasjoner, men han har nå bestemt seg for å selge.

Les mer om gården i ableksikon.no.

– Han har forpaktet bort jorden i flere år allerede, sier megler Miriam Våråker Høstmælingen ved Norsk Landbruksmegling, som har fått i oppgave å selge gården med adresse Semsveien 156 A.

Prisantydning er 15 millioner kroner, men det er kun gårdstunet og 17 mål eiendom som skal selges. Det er imidlertid én hake: Tunet som nå er annonsert, må fradeles resten av eiendommen, som per i dag er på ca. 1700 mål.

– Dette spørsmålet er det Asker kommune som til syvende og sist at det går gjennom, sier Høstmælingen.

Det er i dag formannskapet i Asker som avgjør slike saker, etter at landbruksnemnda i kommunen ble nedlagt i fjor. I tillegg kan fylkesmannen i Oslo og Akershus gripe inn i et eventuelt salg eller oppdeling, slik den gjorde i Haugbo-salget for kun kort tid siden.

Hensynet til dyrket mark

Det er dermed ikke gitt at tunet som er tenkt solgt, faktisk vil bli skilt ut fra resten av eiendommen.

– Oppdeling av landbrukseiendommer må alltid behandles i formannskapet, og det er hensynet til dyrket mark og skog kontra fremtidig utbygging, for eksempel til boliger, som ligger til grunn for dette, sier Ivar H. Kristensen, som sitter i formannskapet for Arbeiderpartiet.

– Det er altså ikke gitt at det går slik selger og megler ser for seg, sier han.

LES OGSÅ: Herskapelig teglsteinsvilla til 62 mill.

– Sjelden mulighet

Det er en gammel gård med mye historie som nå skal selges: Våningshusets ene del er bygget rundt år 1700, mens den andre delen er bygget ca. 100 år senere.

– Huset er gammelt, men i ganske god stand. Blant annet er kjøkkenet ganske nytt, og to av stuene ble restaurert i 1995. Taket ble også lagt på nytt i 1995. Det er likevel litt å gjøre om man vil ha en helt moderne standard ut fra dagens krav, sier Høstmælingen, som mener dette gårdstunet er en sjelden mulighet.

– Det er nok flere tiår siden det var noe lignende til salgs i Asker, sier hun.

Eiendommen består også av en sidebygning med fem boenheter (også den bygget rundt år 1800), en låve, et maskinhus og et stabbur. Alle bygningene står på den såkalte SEFRAK-listen, noe som innebærer at det må gjøres en ekstern vurdering av bygningens verneverdi før man endrer eller river den.

– Låven er i så dårlig stand at den like greit kan rives, noe det også er gitt tillatelse til. Det er imidlertid mulig å sette opp en ny driftsbygning oppå den eksisterende grunnmuren, som er i god stand, sier Høstmælingen.

Skog og jord også til salgs

Hun holder visninger på gården i disse dager, basert på forespørsler, og regner med å være ferdig med visningene i løpet av neste uke. Resten av eiendommen, cirka 1400 mål med skog og 200 mål med dyrket mark, er også til salgs. Det er flere interessenter på denne delen av eiendommen, ifølge Høstmælingen.

– Salget her er imidlertid ikke avklart siden dette er helt avhengig av kommunens syn på om det er greit å skille ut gårdstunet med bygninger eller ikke, sier hun.

Artikkeltags