Nå må samboerne ut med 85.500 kroner i saksomkostninger i tillegg til det det koster å reparere råteskadene. En takstmann har vurdert at dette vil koste 250.000 kroner.

– Det er helt utrolig hvilket ansvar de legger på kjøperne. Vanlige folk går ikke rundt med fuktmåler på visning, kommenterer kjøperen.

Retten fant det nemlig ikke bevist at fuktskadene måtte ha skjedd før overtagelsen, og at selger var klar over dette.

Kjøpt for 3,9 mill.

Huset er halvparten av en tomannsbolig oppført i 1965 med et tilbygg med ukjent byggeår, formodentlig første halvdel av 1970-tallet.

Huset i Asker ble kjøpt for 3,9 millioner kroner 10. mars 2009. Huset var taksert til 4,2 millioner kroner, og ved beregning av teknisk verdi var det gjort fratrekk for alder, utidsmessighet og vedlikeholdsmangler på 850.000 kroner.

Solgt «som den er»

«Det er ikke omstridt at dreneringen hadde og har nedsatt funksjon og må utbedres. Det er heller ikke omstridt at dette har ført til fuktskader i kjelleren som det må gjøres noe med» skriver tingrettsdommer Diderik Heiberg Danbolt.

Les flere saker om økonomi og bolig her

I kjøpsavtalen har imidlertid selger tatt forbehold om at eiendommen er solgt «som den er», en klausul som brukes i de aller fleste eiendomskjøpene.

Det som da kan påføre selgeren ansvar er hvis vedkommende har holdt opplysninger tilbake eller at eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene for øvrig.

Kjøperne mente selger måtte være kjent med fuktinntrengningen i kjellerstuen.

«Sentralt i vurderingen står spørsmålet om hvor lenge det har vært synlige fuktmerker på veggen i hobbyrommet», heter det i dommen.

To takstmenn

Mens selgernes takstmann Robert Kopperud ikke fant noe fukt i huset, hevdet kjøpernes takstmann Odd Bergodd i retten at fuktmerker og saltutslag måtte ha vært synlig i minst tre til åtte år. Bergodds befaring ble gjort cirka halvannet år etter overtagelsen.

Det er ikke sannsynliggjort at selger har holdt tilbake opplysninger.

Selger forklarte i retten at hun ikke hadde sett noe til slike fuktmerker. Rommet ble brukt til oppbevaring.

«Var det synlige fuktmerker i hobbyrommet, burde de (kjøperne, red.anm.,) imidlertid ha oppdaget dette ved en gjennomgang av huset etter overtagelse,» skriver tingrettsdommer Danbolt.

«Det er da ikke sannsynliggjort at selger har holdt tilbake opplysninger, og mangelsansvar kan ikke gjøres gjeldende etter avhendingsloven § 3-7.» står det i dommen.

Les også: Nytt regelverk kan forhindre tvister

Huset kunne likevel hatt en mangel dersom eiendommen var i vesentlig dårligere stand enn kjøperne hadde grunn til å regne med. Dette ble også avvist av retten. Fradraget i taksten på 850.000 kroner var et sentralt poeng.

«Beløpet er høyt og gir kjøper en klar indikasjon på at det må forventes å måtte gjøres mer enn estetisk oppgradering av boligen» skriver tingrettsdommeren.

Den saksøkte selgeren vant saken fullt og helt.