Situasjonen er også at kvinnelige ledere fortsatt tjener langt mindre enn sine mannlige kolleger. En kvinnelig leder tjener i snitt 70 000 kroner mindre i året enn sin mannlige kollega.

 

Dette kommer fram i den årlige undersøkelsen Norsk Ledelsesbarometer, som er utført blant 3460 ledere og mellomledere over hele landet.
 
SYNES DU LEDERE TJENER FOR LITE?  - Delta i debatten

Forbundsleder Jan Olav Brekke i Lederne mener det ikke alltid er sammenheng mellom lønn og stillingsinnhold for norske ledere.

Det er nok i mange tilfeller slik at ansvar og krav ikke reflekteres i lønnen, sier han i en pressemelding.


 

Kvinnene henger etter

Ledelsesbarometeret avdekker store lønnsforskjeller mellom kvinnelige og mannlige ledere.   Brekke mener lønnsforskjellene i mange bransjer er urovekkende stor.

 

– En mulig forklaring kan være at kvinnelige ledere med individuell lønnsfastsettelse ikke er like gode til å stå på krava som sine mannlige kolleger. Det kan virke som om kvinnelige sjefer er litt mer tilbakeholdne og beskjedne på egne vegne. Forhåpentligvis vil vi lykkes i å oppnå  lik lønn i årene fremover, sier han. 

 

Står svakere i lønnsforhandlinger

Brekke tror at ledere med individuell lønnsfastsettelse i mange tilfeller risikerer en svakere lønnsutvikling enn de  med kollektivt fremforhandlede lønnsavtaler.

 

– I en individuell lønnsforhandling blir ikke nødvendigvis resultatet like godt som i tarifforhandlinger. Dette skyldes nok ofte lønnssystemene og at du som individ ikke har den samme forhandlingsmakten. Derfor er det nok lettere å holde lønna nede i individuelle lønnssystemer, mener Brekke, men legger til at individuelle avtaler kan slå ut i begge retninger.

 

 

– Alle som gjør en god og viktig jobb, ønsker en lønn som viser at bedriften verdsetter og setter pris på det arbeidet som blir gjort. Dersom du opplever at andre i tilsvarende stillinger har bedre lønnsutvikling, vil du kanskje føle at arbeidet du legger ned i din bedrift ikke verdsettes like høyt, sier Brekke.