Etter at SmartClub-bygget ved utkjøringen til Nesøya ble overtatt av Coop og stadig har fått flere butikker, har det vært arrangert konkurranse på Facebook for å gå senteret navn.

Og ifølge sentereier skulle det navnet med flest «likes» bli navnet på senteret. En jury valgte fem forslag som gikk videre til finalen og resultatet ble (med antall likes i parentes): Slependen Senter (185), Nesøyaporten (59), Smart Shopping (20), Slependen Handelshus (11) og Smart Slependen (10).

Lovlig senter

Det har vært reist spørsmål om utviklingen fra SmartClub til et senter med voksende antall butikker ligger innenfor reguleringsbestemmelsene. I Asker formannskaps siste møte orienterte kommunaldirektør Ragnar Sand Fuglum politikerne om at slik senteret i dag fremstår, med nesten ti butikker, at dette er i tråd med reguleringen av området i Pustutveien.

Da Atle Brynestad fikk Asker kommunes velsignelse til å bygge varehuset Smart Club på slutten av 1990-tallet, var det mange som protesterte. Hverken nærmiljøet, handelsstanden eller politisk opposisjon ønsket en bilbasert handelsmaskin utenfor de etablerte tettstedene i Asker og Bærum.

Les flere økonominyheter fra Budstikka her