Stian Sørensen, Kiwi-kjøpmann i Heggedal, har all grunn til å være fornøyd.

– Jeg har jobbet her i åtte år, og det har vært bra vekst. Spesielt det siste året har jeg merket at det bygges mer i Heggedal, for det er stadig flere nye kunder her, sier han.

Tettstedet sør i Asker er en av vekstvinnerne i handel i fjor. Det viser en oversikt som Asker og Bærum Handels- og servicebedrifters forening har utarbeidet på grunnlag av tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Fakta: Oversikt over handel

Dette er en årlig oversikt over vekstvinnere- og tapere som Asker og Bærum Handels- og Servicebedrifters forening har utarbeidet på grunnlag av tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). (Se tallene faktaboks nederst for å se den prosentvise utviklingen for enkeltområder.)

Tallene gjelder detaljhandelsbutikkene. Servering og treningssentre er ikke med i tallene.

Statistikken viser hvordan forretningens omsetning fordeler seg innenfor postnummerområdene i Asker og Bærum.

Handelstandsforeningen har som formål blant annet å jobbe for at kommunene lager gode vilkår for handelen slik at den kan blomstre best mulig.

 

Kjøpmannens betydning

Leder i foreningen, Jan Fredrik Larsen, synes det er gledelig å se at steder som Heggedal, gjør det skarpt.

– Det er fint å se at små steder har vekstkraft. Heggedal har jo opplevd ganske stor tilflytting, noe som slår positivt ut, sier Larsen, og understreker samtidig enkeltkjøpmenns betydning.

– På mindre steder kan disse alene stå for god utvikling. Service og lojaliteten som utvikles hos kunder, er nettopp noe små steder og enkeltbutikker kan vinne på, mener han.

– Hvis områdets andel av den totale handelen i kommunen er liten, så skal det ikke store utslag til.

Når det gjelder Fornebu mener Larsen utviklingen der har direkte sammenheng med at Fornebu S kom til som et nytt, stort kjøpesenter i 2014.

 

– Folk har tydelig ikke satt brems på shoppingen ennå?

– Nei. Vi ser at de fleste områder har vekst fra 2013 til 2014. Jeg tror også vi vil se vekst fra 2014 til 2015. Men nå i 2015 er det flere som sliter. Konkurranse fra netthandel og tøffere økonomiske tider har gitt seg utslag, mener Larsen.

Odd Gisholt, fagansvarlig for varehandel ved BI, sier tallene ikke kommer som noen overraskelse.

– Jeg tror handelen i kommunenes ytterpunkter, som Fornebu og Heggedal, vil fortsette å vokse. Videre regner jeg med at Asker sentrum vil fortsette en positiv utvikling. Men jeg tror Sandvika sentrum vil slite mer.

LES MER:

– Man venter mye dårligere tall resten av året

Lønnsomt for Lise i Liseapotekene

Vil ha mer parkering på Stabekk 

Vekst på Slependen

Gisholt mener at Slependen vil av vokse mest av alle med Ikea, Slependen senter og andre nyheter som vil komme langs Billingstadsletta.

Larsen trekker også frem Billingstad-området, og hvor stort det er i ferd med å bli handelsmessig.

 

– Slependen, Billingstad og Nesøya tar hele 43,52 prosent av handelskaken i Asker. Årsomsetningen i hele dette området var på hele 2,7 milliarder kroner i 2014.

Cirka 1,4 milliarder kroner sto Ikea og de andre forretningene med tilsvarende vareutvalg for, resten var andre varegrupper. Men noen områder har altså en svakere utvikling.

– Det kan ofte skyldes omlegging eller utbedring av ytre forhold. En vei blir lagt om, en parkeringsplass eller stasjon stenges midlertidig eller et senter kan bli bygget om. Politikerne setter også en god del av rammevilkårene. I vår forening er vi opptatt av å bevare de naturlige sentrene som er definerte som detaljhandelssentre, sier Larsen.

Fakta: Slik er utviklingen

Her er vinnerne og taperne i handel i Asker og Bærum. Utviklingen er målt i prosentvis vekst fra 2013 til 2014.

BÆRUM:

Vinnere:

Fornebu: 62,2 prosent fra 2013 til 2014

Lommedalen: 12,41 prosent

Bekkestua: 5,74 prosent

Tapere:

Mest negativ utvikling nederst:

Kolsås: Minus 0,3 prosent (ombygging)

Eiksmarka: Minus 4,36 prosent (ombygging)

Vøyenenga: Minus 13,98 prosent

ASKER:

Vinnere:

Asker sentrum isolert sett utenom Trekanten senter: 6,7 prosent

Heggedal: 5,75 prosent

Slependen-Billingstad-Nesøya: 5,32 prosent (Ikea og andre i samme bransje er unntatt – de hadde samlet vekst i snitt på 1,34 prosent)

Tapere:

Nesbru: Minus 3,16 prosent

Vollen: Minus 9,95 prosent

Vettre: Minus 17,89 prosent

I 2014 og 2013 var også Lommedalen stedet med størst handelsvekst i Bærum. Mens Vollen har vært det stedet i Asker der handelen har vokst mest ved de to foregående målingene.