Aktivitetssenteret i Sandvika, rett ved siden av kjøkkenbutikken ved stasjonen, er et velkjent sted for mange.

Her kan man kjøpe brukte og til dels antikke møbler, brukt servise og andre brukt- og antikkfunn.

Det er også et verksted der.

På snekkerverkstedet repareres gamle møbler. Benkene i Sandvika repareres og vedlikeholdes også hos Askeladden. På malerverkstedet får gamle møbler et nytt og friskere utseende, og systua lager produkter for salg i butikken. I dag feirer senteret ti år.

LES OGSÅ: Gartnerihaller ble interiørgate

Støtte fra lokalmiljøet

– Hvem handler hos dere?

– Mange ulike handler her. Og vi opplever virkelig at nærmiljøet støtter oss, sier daglig leder Frode Bilstad.

– Oppslutningen er veldig bra. Det varmer og gleder oss. Det er også gledelig å se hvordan folk gir oss verdifulle møbler og andre gjenstander som de kanskje kunne fått solgt og fått penger for - dette for å støtte oss, fortsetter Bilstad.

Rundt 10 frivillige jobber på aktivitetssenteret. Uten disse hadde det ikke gått rundt, sier Bilstad.

LES OGSÅ: Vokser på gjenbruk av kontormøbler

Kall av Gud

Stedet ble etablert som et samarbeidsprosjekt mellom pinsemenigheten og Bærum kommune. Initiativtaker var Maya Blomfeldt. I årsskiftet 2008-2009 ble det omgjort til en selvstendig stiftelse som det er i dag.

Blomfeldt forklarer til Budstikka at hun alltid har opplevd rusomsorg som viktig, og følte et kall fra Gud for å starte det hele.

LES OGSÅ: Varmestua på plass i nye lokaler

Sammensatt gruppe

Fra å være et senter for arbeidstrening og aktivitet for rusmisbrukere, er imidlertid butikken og verkstedet i dag et aktivitetssenter for en langt mer sammensatt gruppe med svært ulik bakgrunn og problematikk.

– Det er utrolig mange ord som brukes til å beskrive ulike typer virksomheter og arbeidsplasser for arbeidstagere med mer sammensatt bakgrunn enn vanlige arbeidstagere; alt fra vekstbedrifter til attføringsbedrifter. Men riktig navn på dere er altså Aktivitetssenter?

– Ja, det er det. Vi skiller oss fra andre. Fra Nav kommer mennesker som trenger arbeidsavklaring og som jobber her tre pluss tre måneder. Det skjer etter en søknadsprosess.

- Men vi er også et lavterskeltilbud der folk kan komme inn og jobbe etter en prat og ikke en lang søknadsprosess. Og det er ingen ensartet gruppe her, men mange forskjellige grupper med ulik problematikk bak seg, sier Bilstad.

LES OGSÅ: Hun leter og finner gull blant naboenes gråstein

En klar misjon

Stedet har en klar misjon og oppgave, som kan gi mange mennesker en vei tilbake til et vanlig liv.

– Arbeidstrening og det å ha et sted å gå til og en aktivitet, gir et stabilt og viktig holdepunkt for mange, sier Bilstad.

Ingen «vernet bedrift»

Det er imidlertid en misforståelse å tro at stedet er en «vernet bedrift».

De må tjene penger som andre bedrifter. Fjoråret var et tøft år, da prosjektmidler på 800.000-900.000 kroner i prosjektmidler fra Velferdsdirektoratet tok slutt. Den støtten var knyttet til verkstedprodsjektet.

Tøff overgang

– Overgangen fra prosjekt til å stå på egne ben er vanskelig, sier daglig leder Bilstad.

Senteret får også rundt 375.000 kroner i støtte fra Bærum kommune i året, dette gir rundt 3,6 årlige fulltidsplasser .

Det er imidlertid den daglige butikkdriften hoveddelen av penger til stedet kommer inn på.

– Ja, vi må tjene penger som alle andre i næringslivet. Det gjør vi gjennom vår butikk her. De offisielle regnskapene fra Bizweb viste en omsetning på 2,2 millioner kroner, en nedgang fra 2,7 millioner i 2013. Resultat før skatt endte på 88.000 kroner i 2014, mot 177.000 året i 2013.

– Av omsetningen i fjor var rundt 1,4 millioner salg/omsetning fra butikkdriften. En liten nedgang fra 2014, men i år 2015 går vi oppover igjen, sier Bilstad.

Bakgrunn fra finans

Selv har han bakgrunn fra finans og forsikring. Jobben som daglig leder har han hatt siden 2012.

– Jeg var på det tidspunktet arbeidsledig. Jeg så på tilbudet

som en spennende og givende mulighet til å gjøre noe annet, sier Bilstad.

– Hvor mange arbeidstagere har dere nå?

– Vi har til enhver tid rundt ti personer engasjert her, fordelt på butikken og verkstedet. De er her kortere og lengre tid, avhengig av sin situasjon, sier han.

Advarer mot nedskjæring

– Hva tenker du om situasjonen for denne typen bedrifter i det norske samfunnet i dag?

– Dessverre ser vi at det skjæres og kuttes ned på tiden folk med utfordringer som rus eller annet trenger på rehabilitering. Dette er særdeles uheldig, fordi denne typen arbeidstagere trenger tid på å komme seg tilbake til samfunnet. Så det man her tror man tjener inn, kan man veldig fort tape igjen, sier Bilstad.