Jordene tilhørende Avløs gård er lansert som et mulig fremtidig areal for boligbygging i utkastet til kommuneplanens arealdel. Selvaag Bolig har allerede gjort en avtale med grunneieren om kjøp av område, og har planene klare for 4–500 boliger.

Grønne lunger

Det kommer ikke på tale dersom Gisle Bjugn, Morten Skauge og Terje Hegge får flertall for sitt syn. Avløs er innenfor deres krets av Bærum Høyre, og de vil at jordet forblir grønt.

– Dette handler om bokvalitet i Bærum, om vi ønsker å bygge ned de få grønne lungene som er igjen. Området her brukes av ungene om vinteren, og det dyrkes gress der i dag, som lett kan konverteres dersom det blir behov for matjorden igjen, sier Terje Hegge. Morten

– Hvis det skal bygges 500 boliger her tilrettelagt for yngre mennesker, da måtte både Løkeberg og Gjettum skoler utvides. Og når det gjelder trafikken, ville Haslumkrysset bli en kjempepropp i rushet.

Med andre ord ville det få omfattende konsekvenser for infrastrukturen, sier Gisle Bjugn.

Ikke knutepunkt

– Men det er vel et faktum at Bærum trenger å bygge flere mindre og rimeligere leiligheter, ville ikke det passe her?

– Det med mindre og rimelige leiligheter er absolutt en sentral utfordring. Men det prosjektet som Selvaag vil ha, nei, takk, slår Skauge fast.

– Hva med den vedtatte arealstrategien, som sier at det skal fortettes langs kollektivknutepunkt?

– Vi mener at Avløs gård ikke er et knutepunkt. Det er en T-banestasjon i nærheten, men hvis alle holdeplasser skulle defineres som knutepunkt, ville vi fått et problem her i Bærum, svarer Terje Hegge.

– Er det press fra lokalmiljøet som allerede bor her og ikke vil ha flere boliger, som gjør at dere går ut mot nedbygging av jordet?

– Vi tror nok at befolkningen er enige med oss, men vi opplever ikke det som noe press, sier Morten Skauge.

Det var et splittet Høyre som stilte i kommunestyret for å behandle omreguleringen av det tidliger landbruksområdet på Gjønnes tidligere i vår. Et mindretall med Morten Skauge og Gisle Bjugn i spissen stemte imot å for bygging av blokker i siste byggetrinn.

Blir det bråk i partiet når dere går ut mot dette forslaget nå?

– Det tror vi ikke, sier Morten Skauge.