– Vi har utarbeidet et foreløpig kostnadsanslag for Fornebubanen på 10 milliarder, inkludert basen. Våre eiere, Akershus fylkeskommune og Oslo kommune ønsket å gi et totalbilde av de kostnadene banen utløser for å kunne sette opp en samlet finansieringsmodell, forteller Ruters strategidirektør Hanne Bertnes Norli.

– 2,7 milliarder står foreløpig udekket, og mange ser mot grunneierne for at de skal dekke gapet. Hvilke konsekvenser kan det få for fremdriften?

– Det er kritisk viktig at Akershus og Oslo nå blir enige om hvordan og hvor mye av prosjektet som skal finansieres av det offentlige, og at man går i forhandlinger med de private grunneierne ut fra hvilken nytte banen har for dem, og ikke ved å peke på et konkret finansieringsgap. Så må man se hvordan man løser finansieringen i fellesskap, mener Norli.
Hun forventer politisk behandling av finansieringen og gjennomføring av prosjektet over sommeren.

LES OGSÅ: Frykter ny forsinkelse av Fornebubanen