Vil stoppe eplehage-fortetting

OPPGITT: Formannskapet i Asker sjokkeres over sentrale myndigheter og mener lokaldemokratiet er truet. FOTO: HAKON HOLTAN

OPPGITT: Formannskapet i Asker sjokkeres over sentrale myndigheter og mener lokaldemokratiet er truet. FOTO: HAKON HOLTAN

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Veivesenet skjerper protestene mot Askers kommuneplan og setter også foten ned for «eplehage-fortetting». Formannskapet steiler og kommuneplansjefen er bestyrtet.

DEL

I det som skal være et klargjørende brev presiserer seksjonsleder Marit Ulveseth i Statens vegvesen at deres innsigelser også omfatter fortetting innenfor mange titalls områder med småhusbebyggelse over hele Asker.

Dette kommer i tillegg til innsigelsene mot de navngitte områdene der Asker ønsker å gi grønt lys for over 1.700 boliger.

I formannskapet ble det sterke utfall mot Statens vegvesen:

  • Varaordfører Per Anders Owren (H): – Dette er frustrerende og veivesenet misbruker med dette innsigelsesinstituttet.
  • Mariane Riis Rasmussen (Ap): – Merkelig at en faginstans som skal bygge veier tar en politisk rolle.
  • Ole Jacob Johansen (Frp): – Jeg er svært forundret. Det svekker lokaldemokratiet. Dette er krigserklæring.
  • Ivar H. Kristensen (Ap): – Vår knutepunktstrategi er rost av sentrale myndigheter, og så kommer dette.
  • Ole Torleif Rognum (KrF): – Dette må komme fra ukvalifiserte byråkrater.

Seksjonsleder Ulveseth i veivesenet har ikke vært tilgjengelig for kommentar.

Presiseringen fra veivesenet kom etter at kommuneplansjef Tor Arne Midtbø hadde bedt veivesenet klargjøre innsigelsen i høringsnotatet. Han ble bestyrtet da han mottok svaret like før formannskapet skulle diskutere Askers strategi for forhandlinger med sentrale myndigheter om innsigelsene.

– Jeg har ikke tidligere hørt om at det fra overordnet myndighet varsles innsigelser til tradisjonell «eplehage-fortetting», sier Midtbø. Han antar at slik fortetting utgjør 70–80 boliger årlig.

Statens vegvesen protestert mot all slik fortetting som ikke allerede er regulert, men innrømmer at noen områder ligger så nær kollektivtilbud at de ikke bør rammes, mens andre er klart i strid med rikspolitiske retningslinjer.

Forhandlinger med veivesen, fylkesmann og fylkeskommune starter 3. mars og Asker kommer til å stå hard på for å få gjennomslag for kommuneplanen.

Oppnås ikke enighet, må Fylkesmannen megle og i siste instans kan det bli kommunal - og fornyingsmionister Jan Tore Sanner som må ta avgjørelsen. Og han har varslet færre innsigelser i plansaker

- At vi har fått nytt regime på toppen er jo betryggende, sa Frps Johansen.

Artikkeltags