"Bærum kommune eier få eiendommer på Fornebu og kan derfor ikke alene sørge for at det blir tilstrekkelig med sykkelstativ i området om vi skulle få en ordning med bysykler dit. Jernbaneverket har funnet mulige alternativer på Lysaker, og det er stor interesse for en slik ordning blant grunneierne og bedrifter".

HVA MENER DU?Si din mening

Slik lyder det når Bærum kommunes plansjef Arthur Wøhni henvender seg til Oslo kommunes samferdselsetat for å innlemmes i hovedstadens ordning med bysykler.

Grendeleder Espen Andersen på Storøya grendesenter har tidligere sagt

På grensen

Kommunen mener ordningen er svært attraktiv for Fornebuområdet, for å avlaste biltrafikken mellom Lysaker og Fornebu, men synes det er lite hensiktsmessig å lage en egen bysykkelordning for Bærum, nå Oslos ligger like i nærheten. I disse dager planlegger Oslo å legge sin ordning helt frem til kommunegrensen ved Lysaker og LIlleaker. Plansjefen har riktignok ikke fått noe svar fra storebror ennå.

- Jeg har akkurat fått saken på mitt bord og må vurdere mulighetene og problemene ved en slik utvidelse, sier arkitekt Kjartan Murel i Oslo kommune.