Vil forsøke seks timers arbeidsdag og full lønn

FORKLARER: Kommunstyrerepresentant Dag Gladmann Sørheim fra Rødt argumenterer for sitt forslag for (fra venstre) hjelpepleier Fathia Abdullah, tjenesteleder Tove Lise Ellingsen og pleieassistent Henriette Myrseth. FOTO: HAKON HOLTAN

FORKLARER: Kommunstyrerepresentant Dag Gladmann Sørheim fra Rødt argumenterer for sitt forslag for (fra venstre) hjelpepleier Fathia Abdullah, tjenesteleder Tove Lise Ellingsen og pleieassistent Henriette Myrseth. FOTO: HAKON HOLTAN Foto:

Av
Artikkelen er over 6 år gammel

I kveld skal Bærum kommunestyre ta stilling til om de vil være med på et forsøk med redusert arbeidstid på kommunale sykehjem.

DEL

Les alt innhold på budstikka.no – bestill abonnement her

Det er partiet Rødts Dag Gladmann Sørheim som har en interpellasjon om dette og håper han får med seg et flertall på å utrede konsekvensene av arbeidstid på seks timer og full lønn.

Del


Lavere sykefravær


– Kortere arbeidstid betyr mer tid til hvile og restaurering. På sikt kan dette føre til lavere sykefravær. Innføring av sekstimersdag vil garantert føre til at flere kan jobbe heltid. Dette kan være av stor interesse for kvinner, sier Gladmann Sørheim.


Han sier at mange kvinner velger å jobbe deltid for å tilpasse arbeidslivet til en stressende hverdag der kvinner ofte har større ansvar utenom jobben enn menn. – Men redusert arbeidstid kan flere velge å jobbe på heltid, sier han.

Litt skeptisk

På Mariehaven bo- og behandlingssenter på Dønski møtte Gladmann Sørheim tjenesteleder Tove Lise Ellingsen som umiddelbart så for seg komplisert sammensetning av vaktlister med kortere vakter samt kostnadene ved en slik reform.


– Det kommer til å bli dyrt, men det kan bli positive konsekvenser på sikt, argumenterer Gladmann Sørheim. Dessuten mener han at sykehjemmet lettere kan ha økt bemanningen ved dag- og kveldsstell når behovet er størst om en slik ordning kan innføres.


Han mener også at beboerne vil nyte godt av uthvilte medarbeidere enn medarbeidere som er slitne. Forsøk med sekstimersdag har andre steder ført til økt trivsel og bedre helse for de ansatte – noe som også vil komme de pleietrengende til gode, mener han.

Likestilling

I sin interpellasjon påpeker Dag Gladmann Sørheim at Bærum kommune sliter med høyt sykefravær og mange deltidsstillinger i omsorgssektoren. Dette er en utfordring kommunen må ta tak i.

Han legger til; I et likestillingsperspektiv er dette spesielt uheldig siden flertallet av de ansatte er kvinner. At kvinner tilbys deltidsstillinger er en av hovedårsakene til den store forskjellen i menns og kvinners inntekter.

Forslaget


I sitt forslag til vedtak som han håper å få gjennomslag for i kommunestyremøtet onsdag heter det: «Bærum kommune ønsker å starte en forsøksordning med sekstimersdag med lønnskompensasjon for syke- og hjelpepleiere i kommunen. I første omgang trengs det en utredning av kostnadene og gevinstene ved å gjennomføre tiltaket. Dette skal utredes og legges frem ved behandlingen av revidert kommunebudsjett.»

Artikkeltags