Det er en over 20 år gammel idé fra bedriftsutvikler Trygve Præsttun på Båstad som har konkretisert seg i et forslag til kommuneplanen i Asker. Planen omfatter en reguleringsendring for 4,6 mål på Blakstad hovedgård, til boliger for eldre.

– Altfor mange eldreboliger som bygges blir «bunkere» som legger opp til isolasjon med påfølgende passivitet. Man blir pleietrengende og kostbar for samfunnet tidligere enn man må. En stor del av dagens pensjonister er friske og trenger aktivitet både fysisk og sosialt, forklarer Trygve Præsttun (76).

Denne gangen kaller han ideen «Jeg vil bli gammel på Blakstad hovedgård».

LES OGSÅ: Eldre blir friskere av utflukter

I gårdens ånd

Tanken er at leiligheter for eldre legges til gårdsbruk, for å stimulere til fellesskap og aktiviteter.

– Her er det i hvert fall liv, og mer vil det forhåpentligvis bli med kafé og servering, sier Øxseth om gården han driver med ridesenter og sauehold i tillegg til jordbruk.
Han mener planen er i tråd med Blakstad hovedgårds tradisjon.

– Her har det vært både gamlehjem, sanatorium og pensjonat på 1800-og 1900-tallet. Eldreboliger er i gårdens ånd, men det er også et tiltak for å sikre økonomien. Vi har søkt om omregulering for 4,6 mål i en bratt skråning av de omtrent 150 målene som utgjør gården. Så for gårdsdriften gir ikke dette noe utslag overhodet, svarer Øxseth.

LES OGSÅ:

Eldre blir sittende inne på sykehjemmet

Eldre kommer seg ikke ut

Kan hjelpe bonden

Præstun ser for seg at boligene bygges slik at man får en naturlig samlingsplass, og vil ha aktiviteter som grønnsaksdyrking og hagearbeid, i tillegg til at beboerne kan hjelpe bonden hvis de ønsker. Han innrømmer at det ligger en viss nostalgi bak forslaget.

– Under krigen måtte vi flytte et par år ut på gård, og der fikk jeg som guttunge gjøre samme arbeid som voksne. Det er et kjært barndomsminne. Samtidig er jeg som bedriftsutvikler opptatt av økonomien til en bedrift. I denne sammenhengen er bedriften et gårdsbruk. Så jeg tok kontakt med Øxseth på Blakstad og traff rette mann på første forsøk, forteller Præsttun.

Når Øxseth legger forslaget frem i rulleringen av kommuneplanen, er det under henvisning til eldrebølgen kommunen står overfor.

Spare penger

– Jeg tror samfunnet kan spare på en slik løsning ved å holde eldre friske lenger. Det er et tiltak for eldre som har penger til å kjøpe seg en tilpasset bolig og skal ikke belaste det offentlige, forklarer Præsttun.

De har ikke bestemt hvor mange boliger de vil bygge.

– Det bør være lite nok til at man føler fellesskap og ikke så stort at man blir anonym, mener Præsttun.

– Foreløpig er dette et innspill til kommuneplanen, og det er mengder med detaljer vi ikke har på plass. Vi kan bare håpe at kommunens administrasjon og politikere er enige med oss i at dette er en god idé, sier Øxseth.