Vi slipper unna med billige kommunale avgifter

kloakkrensing: – VEAS er et eksempel på vellykket interkommunalt samarbeid. De renser kloakken godt, har dyktige fagfolk og ikke driftsproblemer, mener Dag Refling i Huseiernes Landsforbund. FOTO: KNUT BJERKE

kloakkrensing: – VEAS er et eksempel på vellykket interkommunalt samarbeid. De renser kloakken godt, har dyktige fagfolk og ikke driftsproblemer, mener Dag Refling i Huseiernes Landsforbund. FOTO: KNUT BJERKE

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Innbyggerne i Asker og Bærum betaler vesentlig mindre for vann, avløp, renovasjon og feiing enn den gjennomsnittlige nordmann.

DEL

Det fremgår av statistikk over kommunale gebyrer som Statistisk sentralbyrå har utarbeidet for Huseiernes Landsforbund.

En askerbøring betaler samlet 8.671 og en bæring 7.925 kroner i året. Landsgjennomsnittet ligger på 11.605 kroner. Det vil si at avgiftsnivået er 25,3 prosent under landsgjennomsnittet i Asker og 31,7 prosent under i Bærum.

Årsaken til at Bærum greier å holde gebyrene nede er blant annet at samarbeidsprosjektet med VEAS begynner på bli nedbetalt, og dermed blir kapitalkostnadene lavere. Kommunen drar også fordel av å ha mange abonnenter som kan dele kostnadene.

LES OGSÅ: Folk bruker toalettet som søppelkasse

Når det gjelder drikkevann, har Bærum to anlegg. Det ene samarbeider de med Asker om, og høster stordriftsfordeler. Det andre er Aurevannsanlegget, som ble bygd for lenge siden, og som fortsatt står seg godt. Bærum har kontroll på utgiftene fordi kommunen eier begge anleggene.

Skryt til VEAS

Utredningssjef Dag Refling i Huseiernes Landsforbund mener den store variasjonen i størrelsen på kommunale gebyrer skyldes at kommunene ikke er flinke nok til å samarbeide over grensene. Asker og Bærum hører til unntakene.

– VEAS er et eksempel på vellykket interkommunalt samarbeid. De renser kloakken godt, har dyktige fagfolk og ikke driftsproblemer. Asker og Bærum samarbeider også om vann fra Holsfjorden og har et felles brannvesen, sier han.

LES OGSÅ: Bruk vettet når du kaster fettet

Refling mener det er et tankekors at landet som helhet har 1.500 vannverk. Kommunestrukturen skaper problemer.

– De tekniske tjenestene er krevende når det gjelder å få tak i fagfolk, forklarer han.

Les mer om VEAS her

Økte gebyrer

Etter noen få år med moderate økninger i de kommunale gebyrene på begynnelsen av 2000-tallet, har de ifølge Refling økt mye igjen, og mye mer enn inflasjonen. Noe kan sikkert forklares med økt standard på vannforsyning, avløpsanlegg og renovasjon som følge av økte myndighetskrav.

– Huseiernes Landsforbund er ikke misfornøyd med det, men mye tyder på at økningen skyldes at mange kommuner har for lav produktivitetsutvikling. Lav pris finner en både der det er små investeringer og lav teknisk standard, men også der kommuner har gått sammen om store moderne tekniske anlegg med topp kvalitet og høye investeringer. Det verste er dårlig standard og høy pris, påpeker Refling.

Artikkeltags