Banen skal gå via Skøyen til Majorstuen. Dette ble enstemmig vedtatt i fylkestingets hovedutvalg for samferdsel onsdag. Det videre arbeidet skal skje i samarbeid med Oslo kommune, Bærum kommune og andre naturlige samarbeidspartnere.


Utvalgsleder Anette Solli (H) var opptatt av at det videre arbeidet med Fornebubanen må ha bred forankring blant de folkevalgte.

LES OGSÅ: Ingen fremdrift uten at flere tar ansvar

Derfor foreslo hun at det etableres en politisk styringsgruppe for å følge arbeidet med finansiering av Fornebubanen, både i forhold til dialogen om det statlige bidraget og den totale finansieringen av banen, herunder bidrag fra private interessenter.

Første etappe Fornebu

Den politiske styringsgruppen skal bestå av tre medlemmer utgått fra fylkesutvalget, hvorav fylkesordføreren er den ene. Fylkesordføreren leder styringsgruppens arbeid.

Siri Engesæth (V) ville at fylkestinget skal be om at banen bygges ut i etapper og at første etappe er Fornebu senter til Lysaker. Hun foreslo også at dersom forutsetningene om statlig finansiering innfris, må fylkestinget ønske banen ferdigstilt senest 2019, og noe tidligere.

Forslagene fikk kun Engesæths stemme i hovedutvalget, men følger saken videre til fylkesutvalg og fylkesting.