Lokale kjøpesentre og handelssteder er i høy beredskap i ukene rundt skolestart.

- Hver høst opplever vi en økning i naskerier på Sandvika StorJenter er de under 20 år som stjeler mest. De står for 70 prosent av alle tyveriene. Det er spesielt kosmetikk og klær som stjeles, sier senterdirektør Carl Nicolai B. Vold.

- Nå ønsker vi å sende et varsku til både barn og foreldre slik at de kan snakke om dette hjemme, sier senterdirektøren.

Hva mener du?Delta i debatten.

Stjeler store mengder

Både sivile og uniformerte vektere patruljerer Storsenteret, og i ukene rundt skolestart dreies vekternes fokus spesielt mot unge mennesker.

- De som blir tatt sier de nasker fordi de har lite lommepenger. Og de pengene de har, bruker de på ting de ikke kan unnlate å betale for, sier daglig leder og sivil vekter Steinar Vadla Risa i Sector sikkerhetsbyrå.

Han mener klær er populært å stjele blant unge jenter, fordi bekledning betyr mye blant ungdom og de skifter ofte.

- Det er en mentalitet å være lik venninnene. Men den økonomiske situasjonen er ulik og fører til at noen må stjele, ofte under press fra venninnene. De som blir tatt stjeler ganske store mengder, ofte er det poser og bager fulle av tyvegods, sier Risa, og legger til:

- Risikoen er høy for å bli tatt som tyv på Sandvika Storsenter, men det er også viktig å understreke at det er trygt og ferdes her.

Kalt inn til samtale

Alle som blir tatt for tyveri på Storsenteret, blir politianmeldt og må gjøre opp for seg. De foresatte blir også umiddelbart varslet.

- Dersom det ligger til rette for det, blir saken løst ved megling i Konfliktrådet. Men dette er kun et engangstilbud, understreker politiførstebetjent og samfunnskontakt Petter Høgli.

Han forteller at politiets ungdomsteam også blir varslet, og ungdommen med foresatte blir kalt inn til en bekymringssamtale.

- Dette sprer seg i de ulike ungdomsmiljøene og ingen skryter av at de har vært til megling. De som har vært i megling kommer sjelden tilbake og stjeler, sier senterdirektør Carl Nicolai B. Vold.