Tidligere politimester Arnstein Øverkil er død

DØDE DENNE UKEN: Tidligere politimester Arnstein Øverkil er død. FOTO: KARL BRAANAAS

DØDE DENNE UKEN: Tidligere politimester Arnstein Øverkil er død. FOTO: KARL BRAANAAS

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Tidligere politimester Arnstein Øverkil i Asker og Bærum døde denne uken, 76 år gammel.

DEL

Arnstein Øverkil var i 16 år, fra 1985 til 2001, en markant politimester i Asker og Bærum. Før det var han politiinspektør her i syv år.

En av de sakene han var spesielt opptatt av var tilstedeværelse i nærmiljøene for å forebygge kriminalitet.

Som et virkemiddel ble det etablert politiposter både på Bekkestua og Bærums Verk. Han var også veldig opptatt av kampen mot narkotika.

Færre innbrudd

Han opplevde også forskjellen i innbruddshyppighet før og etter at metadonet kom som et tilbud.

En idé han ikke fikk gjennomslag for, men som vakte mye debatt, var en ordning med et nærsertifikat for eldre sjåfører, nettopp for å bedre livskvaliteten til de eldre ved at de fortsatt kunne kjøre til butikken. Dette blant annet ut fra teorien om at det er lettere å kjøre på kjente steder når breddesynet ikke lenger er som i ungdommen.

– Hvis eldre mennesker har svekket reaksjonsevne og svakere breddesyn, blir det fort vanskelig å orientere seg i ukjente områder. Særlig problematisk kan det være i uoversiktlige, fremmede kryss og veier med mange felt. Likevel kan de klare seg fint på strekninger der de er vant til å kjøre bil, sa Øverkil til Budstikka.

Politimesteren var opptatt av å styrke den felles identiteten til folk som bor i Bærum, han mente at folk fra Bærum ofte ble usynliggjort ved å komme fra «utenfor Oslo». Han hadde ulikt syn på sentrene i Asker og Bærum. Dette fortalte han om i et intervju da han fylte 75 år.

– Asker har lyktes med å lage et trivelig sentrum, noe Sandvika ikke har lyktes med. Der er Storsenteret altfor dominerende, sa Øverkil.

Rådgiver for Arafat

I løpet av årene som politimester hadde han permisjon flere ganger, blant annet for å være politirådgiver for den palestinske lederen Yasser Arafat. Dette var fra 1994 til 1996. Han var leder for det internasjonale observatørkorpset i Hebron i tre perioder, ikke uten dramatikk underveis. I 2002 mistet han to av sine observatører. I 2001 ble han konstituert som sjef for Politiets sikkerhetstjeneste. Han fikk også Politiets hederskors.

Arnstein Øverkil ble født i Hegra i Nord-Trøndelag i mars 1937. Han bygde hus på Grimsøya og bodde der i 1973-1982, og bygde senere hus på på Bleiker i Asker. Øverkil hadde fire barn, og åtte barnebarn.

Artikkeltags