Større andel psykisk syke i Asker

FORVENTNINGSPRESS: – Det har nok vært viktigere for meg å oppfylle andres forventninger enn kjenne på mine egne behov, sier "Kathrine". Høye krav til seg selv og stort forventningspress førte til at hun ble sykemeldt for angst og depresjon. FOTO: TORE GURIBY

FORVENTNINGSPRESS: – Det har nok vært viktigere for meg å oppfylle andres forventninger enn kjenne på mine egne behov, sier "Kathrine". Høye krav til seg selv og stort forventningspress førte til at hun ble sykemeldt for angst og depresjon. FOTO: TORE GURIBY

Artikkelen er over 8 år gammel

Asker har den største andelen i Akershus av sykemeldinger som skyldes psykiske lidelser.

DEL

Også Bærum utmerker seg negativt. Ifølge utbredt forskning skulle det vært omvendt på grunn av befolkning med høy utdanning.

15,7 prosent av sykemeldingene i Asker skyldes psykiske lidelser. Det er en andel som blant annet er 26,7 prosent større enn i Eidsvoll og 35,3 større enn i Lørenskog.

Les også:  Dropper Blakstad-kutt.
 

I Bærum skyldes 14,4 prosent av sykemeldingene psykiske lidelser:
Er det dét at kommunene har satset på et godt psykiatrisk tilbud til innbyggerne, og at flere dermed blir sykemeldt for riktig årsak? Eller kan det å bo i en kommune der "vellykketheten" er så utbredt, skape et forventningspress det er vanskelig å leve opp til?

– Forventninger om å prestere

Jan Otterdal, seksjonsleder ved Allmennpsykiatrisk poliklinikk i Bærum, mener begge deler spiller inn.

– Jeg har inntrykk av at forventninger om å prestere, og å lykkes, er en spesiell utfordring i dette området. Lista kan for mange ligge vel høyt, sier han.

Les også:  100 i fakkeltog mot psykiatrikutt. 

– Bærum kan fremstå som et glansbilde med høyt utdannings- og inntektsnivå. Men det er klart at man ikke kommer utenom å kjenne på dette som enkeltmenneske; "dette klarer jeg ikke". I enkelte tilfeller kan dette prestasjonspresset medvirke til at man møter veggen. Opplevelsen av andres, og derav egne, forventninger kan bli for store.
Otterdal understreker at han ikke har noe forskningsmateriale å basere dette på, men at det er et inntrykk han har.

– Større kunnskap om psykiske lidelser

Samtidig peker han på at lavterskeltilbudene i kommunene gjør at man lettere og raskere kan komme i kontakt med hjelpeapparatet og få korrekt diagnose. Dette støttes av Per Krister Halck, psykolog i Psykologbistand AS i Oslo, som selv er oppvokst i Bærum.

– I Asker og Bærum er det stort fokus på psykisk helsevern, og helsepersonellet som sykemelder har større kunnskap om psykiske lidelser, sier han.
– Dette vil kunne føre til at flere blir sykemeldt for riktig årsak, fremfor at det for eksempel registreres som muskel- og skjelettlidelser.

Les mer i Budstikkas papirutgave lørdag.

Artikkeltags