Etter at den nye E16 ble åpnet 26. mai, har det allerede vært to ulykker på strekningen, begge i forbindelse med rundkjøringen på Vøyenenga.

Disse to hendelsene har dannet grunnlaget for en opphetet diskusjon på Budstikkas debattforum

Les også: E16-rundkjøring engasjerer

Trafikklærer Dag Pettersen ved Svein Svendsen trafikkskole forteller at han reagerte da han kjørte den nye strekningen med elev for første gang.

- Dårlig skiltet

- Rundkjøringen er dårlig skiltet, og man kommer rett på den, sier han.

Pettersen har 30 års erfaring som trafikklærer, og har god kjennskap til hvordan bilister møter sine omgivelser.

- Kanskje kunne en løsning ha vært å kjegle inn veien mot rundkjøringen som ett felt. Det vil kanskje bli noe mer kø av dette, men jeg tror det likevel vil bli tryggere trafikksikkerhetsmessig, sier Pettersen.

Youtube-video

På youtube ligger det nå en video som viser hvordan rundkjøringen oppleves på kveldstid. Videoen er laget etter den siste ulykken.

Hva bør gjøres? Si din mening!

Velg større skilt

Selv om grunnprinsippet for feltvalg i rundkjøring er at man skal velge høyre felt når man skal til høyre eller rett frem, mener Pettersen at det her må gjøres noen endringer for sikkerhetens skyld.

- Det er klart at enhver bilist må være oppmerksom, men det kunne kanskje også lønne seg å starte nedskiltingen tidligere. En idé er også å få på plass større skilter som indikerer at det kommer en innsnevring, sier han.

Se video: Slik går veien

Alt om E16-rundkjøringen:

Vurderer strakstiltak

Ny ulykke i rundkjøringen

- Rundkjøringen skal bort

På taket 5 timer etter veiåpning